Zahara — Lengoma song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Lengoma" by Zahara.

Lyrics

Abantu k’dala bend' valel' indlela
Besithi andiyonto
Futhi ndiyaboniswa
Kodw' ingom' engaphakathi kwam
Ibalis' ibali lokuwa nokuvuka komntu
Nolonwab' olungapheliyo
Nd’yathandaz' uyive lengoma
Izovuselel' umphefumlo wakho
Ik’nik' ithemb' elitsha
Kudal' usithi nyawo zami ndikhokhele
Undise, kwantliziyo ndise
Apho kungenjena
Kudal' usithi nyawo zami ndise
Ndikhokhele
Undise, kwantliziyo ndise
Apho kungenjena
Umphefumlo wam
Wahlukene

Lyrics translation

Long k'people create' closes' the way
Saying andiyonto
And ndiyaboniswa
But the' song' inside of me
Story' the story of the rise and the people you
Happiness' lasting
Nd'yathandaz' song of the uyive
Izovuselel' your soul
Ik'give' hope' a new
To create a' try saying nyawo guidelines
Increase, I am kwantliziyo
Where any such
Creating' I am saying try nyawo
Guidelines
Increase, I am kwantliziyo
Where any such
My soul
Wahlukene