Zahara — Impilo song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Impilo" by Zahara.

Lyrics

Ndashiy' izinto zam
Ndashiy' abazali bam
Ndikhangelana nobomi bam
Mmm, impil' inzima
Mmm, impil' inzima
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo
Mmm, mmm, mmm
Ndatshintsha-tshintsh' umqondo wam
Awu! Kuya le nalena
Vula ingqondo yami
Vula amehlo wami
Ndamane ndenje nje, ndifeze ke
Ndamane ndenje nje, ndifeze ke
Mmm, mmm, mmm
Mmm, impil' inzima
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo
Mmm, mmm, mmm

Lyrics translation

Ndashiy' my things
Ndashiy' my parents
I look and my life
Mmm, health in' difficult
Mmm, health in' difficult
Health in' difficult, fun' abomrleleyo
Health in' difficult, fun' abomrleleyo
Said' the elders, fun' abomelelyo
Said' the elders, fun' abomelelyo
Mmm, mmm, mmm
I latshintsha-change' my sense
O! This will be the
Yami open mind
Open me in the eyes
I have just of the just man, so he
I have just of the just man, so he
Mmm, mmm, mmm
Mmm, health in' difficult
Health in' difficult, fun' abomrleleyo
Health in' difficult, fun' abomrleleyo
Said' the elders, fun' abomelelyo
Said' the elders, fun' abomelelyo
Mmm, mmm, mmm