Vånna Inget — Hemlighet song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Hemlighet" by Vånna Inget.

Lyrics

Men vem fan har sagt att livet ska va lätt
Det är jävligt svårt å va lycklig
Hur fan vet man vad som är fel och rätt
I ett splittrat vägskäl
Man tvingas välja hur det ska gå för tidigt utan att man förstår
Man tvingas hålla sitt framtidstal och tar i tills man drabbas av samvetskval
Dom sa
Låt inte ditt liv bli en hemlighet
Dom sa
Du lever inte en evighet
Men vem fan har sagt att livet ska va rätt
Det är jävligt lätt att gå vilse
I en vuxenvärld av krav och stress och totalt vansinne
Man tvingas jaga upp sig själv varenda gång man tror man hittat hem
Ingen vet hur nåt ska gå mer än att nu är det här vi står
Dom sa
Låt inte ditt bli en hemlighet
Dom sa
Du lever inte en evighet
Men vad händer om vi slutar drömma?
Men vad händer om vi slutar drömma?
Dom sa
Låt inte ditt liv bli en hemlighet
Dom sa
Du lever inte en evighet
Men vad händer om vi slutar drömma?
Men vad händer om vi slutar drömma?
Dom sa
Dom sa

Lyrics translation

But who the hell said life should be easy
It's fucking hard Oh Happy
How the hell do you know what's wrong and right
At a divided crossroads
You have to choose how it should go too soon without understanding
You are forced to keep your future speech and take in until you suffer pangs of conscience
They said
Do not let your life become a secret
They said
You're not living forever
But who the hell said life should be right
It's damn easy to get lost
In an adult world of demands and stress and total insanity
You have to chase yourself every time you think you've found your way home
No one knows how anything will go more than now this is where we stand
They said
Don't let yours become a secret
They said
You're not living forever
But what if we stop dreaming?
But what if we stop dreaming?
They said
Do not let your life become a secret
They said
You're not living forever
But what if we stop dreaming?
But what if we stop dreaming?
They said
They said