Vit Päls — Med ditt skratt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Med ditt skratt" by Vit Päls.

Lyrics

När det finns så mycket elände, då är det gott för oss att veta
Att det gäller inte oss, skiten är någon annanstans och trumpetar
Ett öppet fönster mot gården och vi kan höra dom prata på den
Hur dom går runt i sina gränder medan mitt huvud blir kysst av dina händer
Du sköter om mig med ditt skratt och jag höll om dig när jag somna och jag
vakna likadant
Om jag såg mitt huvud andas någon annanstans, jag var så ynklig och full på
krogen när vi fann varandra
Min självkänsla är spelad
Jag tyder dina ord och det som finns emellan
Om du rör mig går jag sönder
Det gör jag även om du inte gör det
Du sköter om mig med ditt skratt och jag höll om dig när jag somna och jag
vakna likadant
Om jag såg mitt huvud andas någon annanstans, jag var så ynklig och full på
krogen när vi fann varandra

Lyrics translation

When there is so much misery, then it is good for us to know
That it does not apply to us, the shit is somewhere else and trumpets
An open window to the yard and we can hear them talking on it
How they walk around their alleys while my head gets kissed by your hands
You take care of me with your laughter and I held you when I fall asleep and I
wake up the same way
If I saw my head breathing elsewhere, I was so pitiful and drunk at
the tavern when we found each other
My self esteem is played
I suggest your words and what's in between
If you touch me I'll break
I will even if you don't
You take care of me with your laughter and I held you when I fall asleep and I
wake up the same way
If I saw my head breathing elsewhere, I was so pitiful and drunk at
the tavern when we found each other