Vit Päls — Död och evigt mörker song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Död och evigt mörker" by Vit Päls.

Lyrics

Och nu svider ensamheten
Och jag vet allt om sömnlöshet
I dessa värdelösa armar
Som jag försökt att ligga i
Död, död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död, död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Allt var så levande på festen
Folk i strumpor på parketten
Dina ögon under fläkten
Som ett hål mot fantasin
Död, död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död, död och evigt mörker
Död och evigt mörker
Död och evigt mörker

Lyrics translation

And now loneliness stings
And I know everything about insomnia
In these useless arms
That I tried to lie in
Death, death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death, death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Everything was so alive at the party
People in socks on the parquet
Your eyes under the fan
Like a hole to the imagination
Death, death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death, death and eternal darkness
Death and eternal darkness
Death and eternal darkness