Vit Päls — Bättre hemma song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Bättre hemma" by Vit Päls.

Lyrics

Stod och stirra i ett golv
Tänkte det var ett jävla fult golv
Just som dom sa dom hade målat om
Och jag försökte att dra ett skämt och när det inte alls gick hem
Kunde man riktigt ta på hela distansen
Jag kan inte hålla mig från dig
Jag värnar om dig och ömmar för dig kan inte hjälpa det
Hon sa min mamma och min pappa dom var så
Jag sa min mamma och min pappa dom var si och så
Vi tyckte allt vi sa till varandra var så intressant och
Hon sa så här har jag vart sen jag var barn
Nu är jag fortfarande precis likadan
Jag sa förändra dig aldrig du är så bra
Och allt som jag har vetat
Allt som jag har trott på, vill jag fråga, vill jag prata om med dig
Men vågar inte hålla om dig
Vi är bland dina vänner och de ler tillbaks mot mig och
Vågar inte hålla om dig
Vi hade det bättre hemma
När vi fick va för oss själva
Vi hade det bättre hemma
När vi fick va för oss själva

Lyrics translation

Standing and staring in a floor
Thought it was a fucking ugly floor
Just as they said they had repainted
And I tried to draw a joke and when it did not go home at all
Could you really take on the whole distance
I can't stay away from you
I cherish you and pity for you can't help it
She said My mom and my dad they were like that
I said My mom and my dad they were si and so
We thought everything we said to each other was so interesting and
She said This is how I've been since I was a child
Now I'm still exactly the same
I said never change you you're so good
And all that I've known
All that I have believed in, I want to ask, Do I want to talk about with you
But do not dare to hold you
We are among your friends and they smile back at me and
Dare not hold you
We had a better time at home
When we got va for ourselves
We had a better time at home
When we got va for ourselves