Swazi Dlamini — Vulinhliziyo song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vulinhliziyo" by Swazi Dlamini.

Lyrics

Is’khathi sami sonke nawe
Bes’gcwele injabulo njalo
Konke ebengik’dinga ngingak’swele
Ngiyazi indaba yami nawe
Ay’phelanga kamunandi
Ngak’phula inhliziyo, ngithethelele
Ngang’ngaboni ngangingazi
Ukuthi uyis’busiso sami
Ngak’xhaphaza, ngak’laxaza shwele…
Ngihlale ngithandaza kanje
Ukuthi siyoze s’buyelane
Noma isimo sil’khuni, ng’zohlala ethembeni…
Ngihlale ngithandaza kanje
Seng’khulile, seng’bonile
Seng’hambile, seng’fundile
(Uthando ol’njengolwakho al’velele) bvs
Ngiyazi ngak’cekela phansi
Ngiyaz’vuma zonke izono zami
Manje ngiyangqongqoza ngivulele
Vula inhliziyo, vula inhliziyo yakho
Vula inhliziyo… Ngiyancenga nje ooh (Ngihlale ngithandaz')
Bridge/Breakdown:
Ngeke ngiphinde, ngeke ngilinge
Ngik’lahle… Ngiyak’thembisa x2
Mungangipha ithuba nje
Sthandwa siyofa silahlane
Ngiyasho ngingowakho njena x2
Chorus (repeat, fade)

Lyrics translation

Yea me Is'all khathi
Thus Bes'full injabulo
All I need ngingak'on ebengik'
Yea I have a yami Ngiyazi
Kamunandi Ay'ingaphelanga
Ngak'inhliziyo broken, ngithethelele
You can see Ngang'ngangingazi
Which is to say uyis'
Ngak'xhaphaza, climb ngak'laxaza…
So you sit and pray
Buyelane say s'siyoze
Gnome status sil'performed at the right time, in hope ng'…
So you sit and pray
Seng'are growing up, have seen the seng'
Seng'gone, you learned seng'
(Just have to love ol'nolwakho al') bvs
Ngiyazi deputy ngak'phansi
Try Ngiyaz'approved all sins
Just open ngiyangqongqoza
Inhliziyo open, open your inhliziyo
Ooh... just open Ngiyancenga inhliziyo (you Sit and pray ye')
Bridge/Breakdown:
You are times, you may
Discard the promise Ngik'Ngiyak'x2...
Just Mungangipha period
Silahlane loved us siyofa
Ngiyasho ngingowakho x2 now available
Chorus (repeat, fad)