Svante Thuresson — Karl-Bertil Jonsson, 14 år song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Karl-Bertil Jonsson, 14 år" by Svante Thuresson.

Lyrics

Du Karl-Bertil Jonsson
Som är fjorton år
Tänk vad du förstår
Tänk vad du är klarsynt
Gänglige gestalt
Du har grundprinciper
Kanske du begriper
Allt
Skiljer lögn från sanning
Strunt från vettigt prat
Gänglige krabat
Upprörs av det falska
Aldrig likt nöjd flat
Känner harm men inte hat
Gäspar av princip
Åt tjat
Du Karl-Bertil Jonsson
Kanske du begriper allt
Skiljer fusk från äkthet
Säger allt rent ut
Gänglige drasut
Skiljer rätt från orätt
Orkar slå bakut
Tills du lär dig veta hut
Då tar all din vishet slut
Du Karl-Bertil Jonsson

Lyrics translation

You Karl-Bertil Jonsson
Who is fourteen years old
Imagine what you understand
Imagine what you are perceptive
Common form
You have basic principles
Maybe you understand
All
Distinguishes lie from truth
Nonsense from sensible talk
Lanky krabat
Upset by the false
Never like satisfied flat
Feeling resentment but not hatred
Yawning by principle
For nagging
You Karl-Bertil Jonsson
Maybe you understand everything
Does cheating differ from authenticity
Says it all clean
Lanky drasut
Distinguishes right from wrong
Can't fight back
Until you learn to know hut
Then all your wisdom ends
You Karl-Bertil Jonsson