Spids nøgenhat — Spids nøgenhat i græsset song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Spids nøgenhat i græsset" by Spids nøgenhat.

Lyrics

Jeg så en spids nøgenhat i græsset
Den vokser hvor dyrene er frie
Jeg har rejst igennem natten
Rejst så langt for at komme hertil
Jeg så en sol der steg op i øst
Den var så rød som mit eget blod
Fra den skinner på de grønne enge
Og viser vejen hjem
Vejen hjem
Vejen hjem
Jeg løber, løber mod bjerget
Hvor regnbuens farver styrter ned
Og et spind fanger alle dråber
Som en hilsen fra en jeg har kendt
Mens græsset synger og fødderne flyver
Tænker jeg, hvem der holder min hånd
Så jeg vender mig og ser ind i dine øjne
Og hører dig sige; så går du kold
Så går du kold
Så går du kold
Når mørket falder dybt i krogen
Er røget der lukker lyset ind
Så ligger jeg i cirkler i natten
For min seng er som en hvirvelvind
Når noget visker dit navn i mit øre
Som lyden fra en uddød frekvens
For der er altid nogen der sender
Også når jeg sover imens
Sover imens
Sover imens

Lyrics translation

I saw a pointed nude hat in the grass
It grows where the animals are free
I've traveled through the night
Traveled so far to get here
I saw a sun rising in the East
It was as red as my own blood
From it shines on the green meadows
And lead the way home
The way home
The way home
I'm running, running towards the mountain
Where the colors of the rainbow crash
And a web captures every drop
As a greeting from someone I've known
While the grass sings and the feet fly
I wonder who's holding my hand
So I turn and look into your eyes
And hear you say; then you go cold
Then you go cold
Then you go cold
When darkness falls deep in the hook
Is smoked that lets the light in
Then I lie in circles for the night
Because my bed is like a whirlwind
When something wipes your name in my ear
Like the sound of an extinct frequency
Because there's always someone sending
Even when I'm sleeping in the meantime
Sleeping in the meantime
Sleeping in the meantime