Spids nøgenhat — Mere lys song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Mere lys" by Spids nøgenhat.

Lyrics

Har du
— prøvet at tage dine øjne af?
Lagt dig ned
— helt inde i dit eget sind?
Og har du
— prøvet at male dine dage blå?
Og trukket vejret
— som om det bare var for allerførste gang?
Mere lys
Og mere kærlighed
Og mere lys
Og mere frihed
Har du
— danset ude i mørket på en snor?
Og overskredet
— en usynlig grænse midt i virkeligheden
Og har du
— set, hvad du kan gøre, hvis du bare tør?
Og prøvet
— at suge hele universet ind i dig
Mere lys
Og mere kærlighed
Og mere lys
Og mere frihed
Og mere frihed
Og mere ekko
Og har du
— prøvet at tage dine øjne af?
Lagt dig ned
— helt inde i dit eget sind?
Og har du
— prøvet at tage dine øjne af?
Og rejst
— 2.000 kilometer i en toværelseslejlighed?
Mere lys
Og mere kærlighed
Og mere lys
Og mere frihed
Og mere frihed
Mere nu
Mere nu
Mere nu

Lyrics translation

Have you
- trying to take your eyes off?
Laid you down
- all the way inside your own mind?
And have you
— tried to paint your days blue?
And breathed
- like it was just for the very first time?
More light
And more love
And more light
And more freedom
Have you
- dancing in the dark on a string?
And exceeded
- an invisible border in the middle of reality
And have you
- seen what you can do if you just dare?
And tried
- to suck the whole universe into you
More light
And more love
And more light
And more freedom
And more freedom
And more Echo
And have you
- trying to take your eyes off?
Laid you down
- all the way inside your own mind?
And have you
- trying to take your eyes off?
And gone
- 2,000 kilometers in a two-room apartment?
More light
And more love
And more light
And more freedom
And more freedom
More now
More now
More now