Spids nøgenhat — Lever vi nu? song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Lever vi nu?" by Spids nøgenhat.

Lyrics

Det med de ældste huse
Der har de dybeste stemmer
Du havde så evigt ret
Lever vi nu?
Ud over Valbys tage
I ekkomaskinens loop
I vores venners drømme
Lever vi nu?
Er det værd at kæmpe?
Er det for sent at slås?
Kan vi nå at elske?
Kan vi bli' ved til vi synker ned
I det mørke der altid kalder på os?
Kan vi skjule vores galskab
For andre end os selv?
Så lad os dele en tanke
Lever vi nu?
Hvid verden vil forandres
Så tag og giv mig et tegn
Hver dag en sten i vandet
Lever vi nu?
Er det bare at vælge?
At sige ja eller nej?
Får vi så hele turen?
Lever vi nu? Lever vi nu?
Lever vi nu? Lever vi nu?

Lyrics translation

The one with the oldest houses
Who has the deepest voices
You were so forever right
Are we alive now?
In addition to Valby's take
In the Echo machine loop
In the dreams of our friends
Are we alive now?
Is it worth fighting?
Is it too late to fight?
Can we make love?
Can we stay till we sink down
In the darkness that always calls for us?
Can we hide our madness
For anyone but ourselves?
So let's share a thought
Are we alive now?
White world will change
So give me a sign
Every day a stone in the water
Are we alive now?
Is it just to choose?
To say yes or no?
So we get the whole trip?
Are we alive now? Are we alive now?
Are we alive now? Are we alive now?