Spids nøgenhat — Jorden kalder song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Jorden kalder" by Spids nøgenhat.

Lyrics

Fosforgule tårer
Løber ned af Gaias kind
Lys og lærkespore
Kun et spind af erindring
Jorden kalder, himlen falder
Der er kun eet syn
Men du har to øjne
Nu er dit navn støv
Og din tid er en tanke
Jorden kalder, himlen falder
Og når solen går i sort
Vil vi så se hvad vi har gjort?
Og hvis vi får en chance til
Vil vi så gøre det hele om igen?
Halvmåneformede spejle
Kaster stjerner ind i dit sind
Ild og inkabær
Mnemosyne aldrig mere
Jorden kalder, himlen falder
Jorden kalder, himlen falder
Jorden kalder, himlen falder
Jorden kalder, himlen falder

Lyrics translation

Phosphorous yellow tears
Running down Gaia's cheek
Light and larch Spurs
Only a web of remembrance
The Earth calls, the sky falls
There is only one sight
But you have two eyes
Now your name is dust
And your time is a thought
The Earth calls, the sky falls
And when the sun goes black
Will we see what we've done?
And if we get another chance
Will we do it all over again?
Crescent-shaped mirrors
Throwing stars into your mind
Fire and inkabær
Mnemosyne never again
The Earth calls, the sky falls
The Earth calls, the sky falls
The Earth calls, the sky falls
The Earth calls, the sky falls