Sara Zacharias — Släckt och stilla song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Släckt och stilla" by Sara Zacharias.

Lyrics

Släckt och stilla nu
Minne fyller hela luften
Vart andetag
Bär en fläkt från förr
Den tomma svarta skuggan
Sträcker ut sig i mitt sinne
Bygger upp murar
Hårda som sten
Jag hör din varma röst
Locka mig tillbaka
Ditt skratt, din glädjes kraft
Får mig att glömma allt
En saknad utan slut
Gör mig svag drar mig tillbaka
Håller mig kvar
I det som var vårt
Jag hör din varma röst
Locka mig tillbaka
Ditt skratt, din glädjes kraft
Får mig att glömma allt
Ett långsamt andetag
Tiden fortsätter att gå
Mina nätter och dagar
Blir till veckor och år

Lyrics translation

Out and out now
Memory fills the whole air
Every breath
Carry a fan from the past
The empty black shadow
Stretching out in my mind
Building up walls
Hard as Stone
I hear your warm voice
Lure me back
Your laughter, the power of your joy
Makes me forget everything
A missing without end
Makes me weak pulls me back
Holding me
It was
I hear your warm voice
Lure me back
Your laughter, the power of your joy
Makes me forget everything
A slow breath
Time keeps going
My nights and days
Turns into weeks and years