Sara Zacharias — Nånting i dig song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Nånting i dig" by Sara Zacharias.

Lyrics

Ännu en dag gryr solen
Sprider sitt väckande ljus
Genom mörka tunga moln tränger det
Och saker ter sig inte lika skrämmande
Ett hjärta som har bultat hårt för länge
Där öppnar sig en liten springa
Det är nånting i dig
All ondska som smog, hat som rök
På människors svärta lyser upp
Genom mörka tunga moln tränger det
Och saker ter sig inte lika skrämmande
Ett hjärta som har bultat hårt för länge
Där öppnar sig en liten springa
Det är nånting i dig
Ta modet
Och känn dina tårar där innanför
Och fast det bränner
Och sårar så är dom för dig
Så allt det vackra som smärtar
Aldrig någonsin ska förträngas
Genom mörka tunga moln tränger det
Och saker ter sig inte lika skrämmande
Ett hjärta som har bultat hårt för länge
Där öppnar sig en liten springa
Det är nånting i dig

Lyrics translation

Another day the sun dawns
Spreading its rousing light
Through dark heavy clouds it penetrates
And things don't seem as scary
A heart that has been pounding hard for too long
There opens a small run
There's something in you
All evil like smog, hate like smoke
On people's blackness lights up
Through dark heavy clouds it penetrates
And things don't seem as scary
A heart that has been pounding hard for too long
There opens a small run
There's something in you
Take the courage
And feel your tears inside
And though it burns
And if they hurt they're for you
So all the beautiful that pains
Never ever be constricted
Through dark heavy clouds it penetrates
And things don't seem as scary
A heart that has been pounding hard for too long
There opens a small run
There's something in you