Sara Zacharias — Nattstad song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Nattstad" by Sara Zacharias.

Lyrics

Blinkande puls av grönt
Allting så tyst trots ljudet
Ändå en seger att längta
Så många drömmar kvar
Bort från ett falnande rus
Andas den svala luften
Går utan tvivel framåt
Allting stillas ner, ett lugn
Och när natten sakta lägger sig
Som ett täcke över stan
Tankar öppnas vecklas ut
Ser hur allt blir skapt och klart
Förbi nån som vinglar och stör
Fyller ett gathörn med ilska
Låter det bara passera
Jag behöver nåt annat nu
Och när natten sakta lägger sig
Som ett täcke över stan
Tankar öppnas vecklas ut
Ser hur allt blir skapt och klart
Iväg och genom brus
Fönster som lyser, den värmen
Tar mig förbi viadukter
Allt väsen stillas ner
Stillas ner…

Lyrics translation

Flashing pulse of green
Everything so quiet despite the sound
Yet a victory to long
So many dreams left
Away from a fading rus
Breathe the cool air
No doubt moving forward
Everything is settled down, a calm
And when the night slowly settles
Like a blanket over town
Thoughts Open unfold
See how everything becomes created and clear
Past someone who wobbles and interferes
Filling a street corner with anger
Just let it pass
I need something else
And when the night slowly settles
Like a blanket over town
Thoughts Open unfold
See how everything becomes created and clear
Off and through noise
Windows that shine, that heat
Taking me past viaducts
All the fuss is settled down
Quiet down…