Sara Zacharias — Du behöver inte ängslas song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Du behöver inte ängslas" by Sara Zacharias.

Lyrics

Du märker hur skuggorna rör sig
Så hotfullt och skrämmande
Du skakar med löven det prasslar
I en buske, och hjärtat slår
Du tror inte mig när jag säger till dig
Du kan lita på dig själv
Så vänder du dig om
Och stirrar tomt och långt
Bortom all sans och reson
Så jag släpper taget för du kan inte nås
Men för alltid finns jag för dig
Du ler när jag visar hur
Sparvarna kvittrar och vinkar till oss
Men bara en sund
Sen skyndar du iväg
Till din egna lilla värld
Du hör vad jag säger
Men du tror inte mig
Du behöver inte ängslas mer
Så vänder du dig om
Och stirrar tomt och långt
Bortom all sans och reson
Så jag släpper taget för du kan inte nås
Men för alltid finns jag för dig
Du hör vad jag säger
Men du tror inte mig
Du behöver inte ängslas mer

Lyrics translation

You notice how the shadows move
So threatening and frightening
You shake with the leaves it rustles
In a bush, and the heart beats
You don't believe me when I tell you
You can trust yourself
How to turn around
And staring empty and far
Beyond all sense and reason
So I'm letting go because you can't be reached
But forever I exist for you
You smile when I show you how
Sparrows chirp and wave to us
But only a healthy one
Then you run away
To your own little world
You hear me
But you don't believe me
You don't have to worry anymore
How to turn around
And staring empty and far
Beyond all sense and reason
So I'm letting go because you can't be reached
But forever I exist for you
You hear me
But you don't believe me
You don't have to worry anymore