Robbie Malinga — Sobabili song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Sobabili" by Robbie Malinga.

Lyrics

Uthando lwami nawe
Olwethu sobabili
Umuntu wesithathu akafuneki
Iindaba zethu lezo
Yim' engakushela
Yim' engakuqoma
Ngathi sishadane, baby
Savumelana
Ngakunikeza uthando
Ngakunikeza impilo yami
Mina nawe sobabili
Sathi akekho ozosihlukanisa
Uthando lwami nawe
Olwethu sobabili
Umuntu wesithathu akafuneki
Iindaba zethu lezo
Anginandaba nondaba zabantu
Ngifuna mina nawe sihlale sijabulile
Ngaso sonke isikhathi
Mina nawe sithandwa sami
Ngiyabathanda abangani bakho
Kanye nabomndeni wakho
Mekufika endabeni zethu zothando ezethu sobabili
Uthando lwami nawe
Olwethu sobabili
Umuntu wesithathu akafuneki
Iindaba zethu lezo
Mina nawe
Mina nawe sithandwa sami
Siyathandana
Mina nawe sithandwa sami
Akekho omunye
Akekho omunye sithandwa sami
Ozosihlukanisa
Uthando lwami nawe
Olwethu sobabili
Umuntu wesithathu akafuneki
Iindaba zethu lezo

Lyrics translation

Yea love this
Our kil
Umuntu third akafuneki
Our news are those of
Yim' engakushela
Yim' engakuqoma
We sishadane, baby
Agree
Love provides
Yami offers health
Yea four kil
He said there ozosihlukanisa
Yea love this
Our kil
Umuntu third akafuneki
Our news are those of
Of the people that I Anginandaba
The four years we lived sijabulile you want
Isikhathi by the whole
Yea four which we loved us
Your grade Ngiyabathanda
Once your nabomndeni
I come to our our love of the kil
Yea love this
Our kil
Umuntu third akafuneki
Our news are those of
Four yea
Yea four which we loved us
Siyathandana
Yea four which we loved us
There omunye
We loved us omunye me there
Ozosihlukanisa
Yea love this
Our kil
Umuntu third akafuneki
Our news are those of