Olle Ljungström — Svenskt stål song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Svenskt stål" by Olle Ljungström.

Lyrics

Censur
Är en påklädd lögn
Censur
Är ingenting
Svenskt kött
Skrattar i din mun
Svenskt kött
Är nästan alltid dött
Svenska folk
Svenska folk
Det är vi
Ni älskar lam, erotisk poesi
Svenska flicka
Svenska flicka
Ger en svart man hicka
Svenskt stål
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål, (svenskt stål, svenskt stål)
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål
Tål vad som helst
Vet du hur mycket du tål?
Svenskt stål
Tål vad som helst
(Svenskt stål
Tål vad som helst
Svenskt stål
Tål vad som helst.)

Lyrics translation

Censorship
Is a clothed lie
Censorship
Nothing
Swedish meat
Laughing in your mouth
Swedish meat
Is almost always dead
Swedish people
Swedish people
We are
You love lame, erotic poetry
Swedish girl
Swedish girl
Giving a black man hiccups
Swedish steel
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel, (Swedish steel, Swedish steel)
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel
Can handle anything
You know how much you can take?
Swedish steel
Can handle anything
(Swedish steel
Can handle anything
Swedish steel
Can handle anything.)