Ola Magnell — Vällingklockan song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vällingklockan" by Ola Magnell.

Lyrics

När vällingklockan ringde och när västanvinden ven
Och Dolly låg på farstubron och gnagde på ett ben
När plommonen var saftiga och luften sval och ren
Och mamma sjöng en vaggsång medan vintermånen sken
Då trodde man väl en och annan gång på troll och skrock
I knät på nån farbror som var glad och snäll och tjock
Och allt har sin säsong och varje tid har sin finess
Men vad har hänt, egentligen, i dej och mej sen dess
När bängen var på stridshumör och Eddie åkte fast
Och skölden var en skinnpaj och man var tie bast
När det var häftig kärlek vid ett första ögonkast
Och torsk att ta ett handbloss och skolka efter rast
Då tänkte man i tysthet att det kommer nog en tid
När man får ligga kvar i bingen utan stress och strid
Och allt har sin finess och allt som sker har sin säsong
Men vem kan säga: «Jag är fri från allt som hänt en gång.»
Och tiden går och mänskor växer upp och mänskor dör
Och lämnar oss i vanmakt med vårt taskiga humör
En del får barn som kuvas och en del får barn som stör
En del får barn som går och undrar vad dom lever för
För alla fastnar fort på varsitt sätt i varsin cell
Muren kan va synlig eller intellektuell
Och varje liv som släcks av sorg och bitterhet och tvång
Ger mej nåt att tänka på och en och annan sång

Lyrics translation

When the Bell bell rang and when the West Wind ven
And Dolly lay on the Stoop and gnawed on one leg
Once the plums were juicy and the air cool and clean
And mom sang a lullaby song while the winter moon shone
Then you thought once in a while trolls and superstitions
In the lap of some uncle who was happy and kind and fat
And everything has its season and every time has its finesse
But what has happened, really, in you and me ever since
When the gangs were in combat humor and Eddie got caught
And The Shield was a leather pie and man was tie bast
When it was cool love at first glance
And cod to take a hand flare and skip school after break
Then you thought quietly that there will probably be some time
When you get to stay in the bingen without stress and battle
And everything has its finesse and everything that happens has its season
But who can say: "I am free from everything that happened once.»
And time goes by and people grow up and people die
And leaves us in impotence with our bad temper
Some have children who are subdued and some have children who interfere
Some have children who go and wonder what they live for
Because everyone fast gets stuck in each cell
The wall can be visible or intellectual
And every life that is extinguished by sorrow and bitterness and compulsion
Give me something to think about and the occasional song