Ola Magnell — Vargarnas vår song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vargarnas vår" by Ola Magnell.

Lyrics

När du står utan stöd
I en stad som är död
Och inte ens vet hur du mår
När det finns framgång
Men inte nån kärlek att få
När du inte får frid
Fast du borde ha tid
Att vila och vårda ett sår
Är det Gud som är fjär
Och du som är där
För att lära dej gå
När en ulv börjar yla
I bitande kyla
Och vänder dej ryggen och går
Sen ropen på hjälp
Tystats ned till en plågsam nivå
Och när barnet som lämnas
I sticket vill hämnas
Både på vargar och får
Då är det för sent
Att säja «gement»
Och för tidigt att stå
På egna ben, på egna ben
Vinden sliter och slår
Och man måste bli stark där man står
På egna ben, på egna ben
Vad du än går för
Blir vänskapen svår för
Nu är det vargarnas vår
Du håller dej undan
Uppe på tundran
Där stormen är piskande svår
Sen du sett alla skymtar
Av mening bli krympande små
På håll hörs en hund
Och du vilar en stund
Drevet har tappat ditt spår
Här har du din bädd nu
För sent att bli rädd nu
En gång måste man stå
På egna ben, på egna ben
Vinden sliter och slår
Och du fick dina slag men du står
På egna ben, på egna ben
Vad du än står för
Blir vänskapen svår för
Nu är det vargarnas vår
På egna ben, på egna ben
Du får ta vad du får
Och du måste bli stark där du står

Lyrics translation

When standing without support
In a city that is dead
And do not even know how you feel
When there is success
But not some love to have
When you don't have peace
But you should have time
To rest and care for a wound
Is it God who is far away
And you who are there
To teach you to walk
When a wolf starts howling
In biting cold
And you turn your back and go
Then the cries for help
Silenced to a painful level
And when the child left
In the lurch want revenge
Both on Wolves and sheep
Then it's too late
To say " cement»
And too early to stand
On own legs, on own legs
The wind rips and beats
And you have to be strong where you stand
On own legs, on own legs
Whatever you go for
Does friendship become difficult for
Now it's the spring of the Wolves
You stay away
Up in the tundra
Where the storm is whipping hard
Since you've seen everybody get a glimpse
Of sense become shrinking small
From afar a dog is heard
And you rest for a while
The drive has lost your track
Here's your bed now
Too late to be scared now
Once you have to stand
On own legs, on own legs
The wind rips and beats
And you got your punches but you're standing
On own legs, on own legs
Whatever you stand for
Does friendship become difficult for
Now it's the spring of the Wolves
On own legs, on own legs
You get what you get
And you need to get strong where you stand