Ola Magnell — Vals i Hades song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vals i Hades" by Ola Magnell.

Lyrics

Kom och rumla en stund
På mitt grumliga golv
Och lipa i din saxofon
När din båt gått på grund
I min vik fem i tolv
Och färjkarlen gått därifrån
Om vi sluter förbund
Och din lismande kolv
Skakar hand med min gröna demon
Ska vi dansa i lund
När klockan slår tolv
I smäktande vals monoton
Där trår vi en dans
Och rullande skratt
Hälsar en villrådig page
Som trampat en svans
På Bockfotens katt
Som flyr in i närmsta buskage
En svart ambulans
Blir plötsligt försatt
I riktning mot tavlans staffage
Ekipagets vakans
Blir fyllt av en pjatt
Som slösat med sitt apanage
Där häcklar en narr
En distributör
Av förenklad fraseologi
En bards elgitarr
Gråter och stör
En palaver om hans melodi
En yvig, bisarr
Men förnumstig aktör
Förnekar sitt taskspeleri
Han vet knappt ett barr
Om folk utanför
Den krets där han kallas geni
Där går en asket
I keps och mustasch
Som döljer en tår på hans läpp
En luttrad profet
Går upp ett etage
Och tar sej i lönndom en knäpp
En valsinterpret
Blir vild av kurage
När han varseblir budskapets skepp
Med manskap som vet
Att höja ett gage
Och vinkla med säljande grepp
Men iland går Baudelaire
Och hans flumklädda klan
Som får fan på grund av sitt dalt
Med båtens galär
Från slummen i stan
Som vittjat kabyssen på malt
En tvär militär
Får tji med sin plan
Och skriker hysteriskt; «Gör halt!»
Åt sin utnötta här som i tyst karavan
Drar hemåt trots allt han befallt

Lyrics translation

Come and rumble for a moment
On my cloudy floor
And lip in your saxophone
When your boat has gone aground
In my fold five in twelve
And The Ferryman left
If we make covenants
And your mouthwatering flask
Shaking hands with my green demon
Shall we dance in lund
When the clock strikes twelve
In languid waltz monotone
There we trudge a dance
And rolling laughter
Greets a stray page
Who trampled a tail
On the foot of the cat
Fleeing into the nearest bush
A black ambulance
Suddenly being put to sleep
In the direction of tavlans staffage
Vacancy of the ekipag
Getting filled with a pjatt
Who wasted his apanage
That's where a fool heckles
Distributor
Of simplified phraseology
A bards guitar
Crying and bothering
A palaver about his melody
A bushy, bizarre
But fornumerous actor
Denying his taskplay
He barely knows a barr
About people outside
The circle in which he is called genius
There goes an ascetic
In cap and mustache
Hiding a tear on his lip
A refined Prophet
Going up a stage
And take yourself in secret a nut
A valsinterpret
Getting wild by spunk
When he sees the message ship
With men who know
Raising a gage
And angle with selling grip
But ashore goes Baudelaire
And his fluky clan
Who gets fuck because of his dalt
With the galley of the boat
From the slums of town
Like vittjat kabyssen on malt
A cross military
Get your plan
And screams hysterically; " stop!»
Ate his worn out here as in silent caravan
Going home after all he commanded