Ola Magnell — Tallarnas tempeldans song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Tallarnas tempeldans" by Ola Magnell.

Lyrics

Av all musik som flödar över nu
Finns ingen jag precis behöver nu
Jag ligger lågt men illa
Och ingen vind är stilla
Men heller inte till nåt hinder
Jag hör de falskaste profeterna
Jag ser de starkaste kometerna
Mina mål är mindre höga
Jag ryser när mitt öga ser
Det ser
Tallarnas tempeldans i vinden
Här gäller inte romantiken mer
Och knappast ens vad statistiken ser
Där känslor möts av kyla
Där illdåd går att skyla
Och hagel slår din tår från kinden
Jag lämnar lä fast vinden blåser nu
En ängel vaktar där jag låser nu
Om gamla hägn och hagar
Där inga fallna klagar mer
Jag ser
Tallarnas tempeldans i vinden
Som en spröd juvel
Bland rymdens diamanter
Full av fint porslin
Och tung av elefanter
Och i havet
Skrattar kung Neptunus
Under isen
Åt de vetenskapliga
Bevisen
Jag lämnar lä fast vinden blåser nu
En ängel vaktar där jag låser nu
Om gamla hägn och hagar
Där inga fallna klagar mer
Jag ser
Tallarnas tempeldans i vinden

Lyrics translation

Of all the music that overflows now
There's no one I just need now
I'm lying low but bad
And no wind is still
But it's not an obstacle either
I hear the falsest prophets
I see the strongest comets
My goals are less high
I shudder when my eye sees
It looks
Pine temple dance in the wind
Here the romance does not apply more
And hardly even what the statistics see
Where feelings are met by cold
Where atrocities can be covered
And hail strikes your tear from the cheek
I'm leaving the wind blowing
An angel guards where I lock now
About old farmhouses and paddocks
Where no fallen complain more
I see
Pine temple dance in the wind
Like a brittle jewel
Among the diamonds
Full of fine porcelain
And heavy of elephants
And in the sea
Laughing King Neptune
Under the ice
The scientific
The evidence
I'm leaving the wind blowing
An angel guards where I lock now
About old farmhouses and paddocks
Where no fallen complain more
I see
Pine temple dance in the wind