Ola Magnell — Öster om vägen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Öster om vägen" by Ola Magnell.

Lyrics

Jag bor öster om en vind
Väster om ett källsprång
Mellan buller och brus
Min sång behöver ord
Som plantan i sin jord
Behöver näring och ljus
I en liten strimma sol
Far idéer och damm
En tomte tassar in
Och ett troll tittar fram
När stormen ryter i
Och dränker alla skira
Ord och röster
Jag önskar
Att det äntligen snart
Ska börja blåsa från öster
Det är dags igen att dra
Byta ut min oro
Mot idéer och bröd
Ett frö som börjat gro
Får inte lugn och ro
Förrän blomman är död
På denna sidan
Här kan det tyckas så skevt
Att ryckas upp av stormen
Och inte ha levt
Stormen har sitt hem här
Du och jag är bara
Jordens gäster
Jag önskar
Att det äntligen snart
Ska sluta blåsa från väster
Stormen kom från söder
När jag bodde granne
Med Decibella Bulleribång
Jag lystrade mot norr
Till grävmaskin och borr
Nånting måste hända
Vinden måste vända
För jag vill ha tillbaks
Min sång
Lyckan är en parantes
Längtan är en istid
Och varje sanning ett bloss
Fast vandringen är grå
Är vägen värd att gå
När ljuset kommer till oss
När jag glömde vem jag var
Gav mej drömmen en vink
Pusselbiten distraheras
Bort i en blink
Stormen blåser ut mitt ljus
Och skrämmer undan
Källans röster
Jag önskar
Att det äntligen snart
Ska börja blåsa från öster

Lyrics translation

I live east of a wind
West of a spring jump
Between noise and noise
My song needs words
Like the plant in its soil
Need nutrition and light
In a small streak Sun
Father ideas and dust
A Santa Paws in
And a troll looks forward
When the storm roars in
And drenching all the sheer
Words and voices
I wish
That it finally soon
Should start blowing from the East
It's time to go again
Replacing my concern
Against ideas and bread
A seed that has begun to germinate
Do not get peace and quiet
Until the flower is dead
On this page
Here it may seem so skewed
Being caught up by the storm
And not have lived
The storm has its home here
You and I are just
Guests of the Earth
I wish
That it finally soon
Should stop blowing from the West
The storm came from the South
When I lived next door
With Decibella Noise Bar
I shone to the North
For excavator and drill
Something has to happen
The wind must turn
Because I want back
My song
Happiness is a parenthesis
Longing is an ice age
And every truth a flare
But the Walk is gray
Is the road worth going
When the light comes to us
When I forgot who I was
Gave me the dream a hint
The puzzle piece is distracted
Away in a blink
The storm blows out my light
And scares away
Source votes
I wish
That it finally soon
Should start blowing from the East