Ola Magnell — Spaderkung song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Spaderkung" by Ola Magnell.

Lyrics

Tiden, den förrann
Och alla irrbloss brann
Fort för patriarkens lille son
Över blinda skär och därifrån
Går logikman
Tiden går väl an
För den som vill och kan
Känna lust i det han gör och får
För sin senior och Fadervår
För en rik man
Höj din blick och släng ditt svärd
Innan själen blir förtärd
I duell med Spaderkung
Och en förgiftad liten värld
Be din bön och fly din flärd
Spring för allt vad du är värd
Innan solen går i moln
Och vi trätt an vår upptäcktsfärd
Tellus gör en sväng
Och sent är sömn i säng
Mörkrets alla furstar stiger ner
För att rekrytera fler och fler
Knekt- och knotgäng
När du får din släng
Av deras flit och fläng
Är det tid att ta ditt pick och pack
Innan kroppen får sin hjärtattack
Och sin sotsäng
Höj din blick och släng ditt svärd
Innan själen blir förtärd
I duell med Spaderkung
Och en förgiftad liten värld
Be din bön och fly din flärd
Spring för allt vad du är värd
Innan solen går i moln
Och vi trätt an vår upptäcktsfärd
I ett enda slag
Går du från stark till svag
När du går allena som en hund
Styrkan vilar på en bräcklig grund
Som det låter
Mist ditt lilla jag
Och finn dej själv en dag
Bortom alla fraser och försvar
Känn att livets rötter växer kvar
När du gråter
Höj din blick och släng ditt svärd
Innan själen blir förtärd
I duell med Spaderkung
Och en förgiftad liten värld
Be din bön och fly din flärd
Spring för allt vad du är värd
Innan solen går i moln
Och vi trätt an vår upptäcktsfärd

Lyrics translation

Time, the past
And all the irrbloss burned
Quick for the patriarch's little son
Over blind cuts and from there
Goes logikman
Time's up isn't it
For those who want and can
Feel lust in what he does and gets
For his senior and paternal years
A rich man
Raise your gaze and throw your sword
Before the soul is consumed
In duel with Spaderkung
And a poisoned little world
Pray your prayer and flee your pride
Run for all that you're worth
Before the sun goes in clouds
And we entered our journey of discovery
Tellus makes a turn
And late is sleep in bed
All the princes of darkness descend
To recruit more and more
Jack-and-knot gangs
When you get your toss
By their diligence and fling
Is it time to take your pick and pack
Before the body has a heart attack
And his soot bed
Raise your gaze and throw your sword
Before the soul is consumed
In duel with Spaderkung
And a poisoned little world
Pray your prayer and flee your pride
Run for all that you're worth
Before the sun goes in clouds
And we entered our journey of discovery
In a single stroke
Do you go from strong to weak
When you walk alone like a dog
Strength rests on a fragile foundation
It sounds
Lose your little self
And find yourself one day
Beyond all phrases and defense
Feel the roots of life grow
When you cry
Raise your gaze and throw your sword
Before the soul is consumed
In duel with Spaderkung
And a poisoned little world
Pray your prayer and flee your pride
Run for all that you're worth
Before the sun goes in clouds
And we entered our journey of discovery