Ola Magnell — Sångerna vrenskas song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Sångerna vrenskas" by Ola Magnell.

Lyrics

En klocka slog två på den motsatta stranden
Tornen tog form mot den ljusnande randen
Gick vi där, du och jag, i vår oro
Och lust mellan tagg och syrén
Du var änsglig och du höll mej i handen
Skyldiga barn i den fuktiga sanden
Var det sista gången jag kände mej lyrisk
När jag sen gick hem i allén?
Sångerna vrenskas igen fast än liten är stor
Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror
Flammorna flyger sin kos medan fröerna gror
Visa en vilsen på spåren mot gläntan där vindarna bor
Mitt fönster var solkigt av rök från fabriken
Och ljudet var jobbigt från stan och trafiken
Solen stod röd över tinnar och tak
Genom slöjan av sot och bensin
Vågen var grön och förgiftad var piken
Drömmen var blå och förträngda blev skriken
En vän blev besviken, en annan blev luttrad
En annan drog ner en gardin
Sångerna vrenskas igen fast än liten är stor
Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror
Flammorna flyr men dom finaste fröerna gror
Visa en vilsen på spåren mot gläntan där vindarna bor
Min kind var förgråten, min bild var förgäten
Hösten blev lång och min visa förmäten
Rösten blev död och min blick blev förhärdad
Och natten var ensam och kall
Tung var min vandring men tunga var fjäten
Det som var glömt hann ikapp och tog täten
Och stormen drog fram över bräckliga blommor
Innan sagan var all
Sångerna vrenskas igen fast än liten är stor
Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror
Flammorna dör men ger liv åt dom fröer som gror
Och jag söker än efter spåren mot gläntan där vindarna bor
Sångerna vrenskas igen fast än liten är stor
Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror
Flammorna flyr men dom finaste fröerna gror
Och jag söker än efter spåren mot gläntan där vindarna bor

Lyrics translation

A Bell hit two on the opposite shore
The towers took shape against the brightening stripe
Did we go there, you and I, in our concern
And lust between tag and syrén
You were happy and you held my hand
Guilty children in the damp sand
Was that the last time I knew myself lyric
When I went home in the alley?
The songs vrenskas again though small is big
The dream and the wind seduce you more than you think
The flames fly their cow while the seeds germinate
Show a lost track towards the clearing where the winds live
My window was sunny with smoke from the factory
And the noise was hard from the city and the traffic
The sun stood red over Pinnacles and roofs
Through the veil of soot and gasoline
The scales were green and poisoned was the Dick
The dream was blue and repressed became the screams
One friend was disappointed, another was tilted
Another pulled down a curtain
The songs vrenskas again though small is big
The dream and the wind seduce you more than you think
The flames escape but the finest seeds germinate
Show a lost track towards the clearing where the winds live
My cheek was weeping, my image was forgotten
Autumn was long and my wise presumptuous
The voice became dead and my gaze became hardened
And the night was lonely and cold
Heavy was my walk but heavy was the spring
What was forgotten caught up and took the lead
And the storm pulled forth over fragile flowers
Before the fairy tale was all
The songs vrenskas again though small is big
The dream and the wind seduce you more than you think
The flames die but give life to those seeds that germinate
And I'm still looking for the tracks to the clearing where the winds live
The songs vrenskas again though small is big
The dream and the wind seduce you more than you think
The flames escape but the finest seeds germinate
And I'm still looking for the tracks to the clearing where the winds live