Ola Magnell — Skizzo song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Skizzo" by Ola Magnell.

Lyrics

Ah, du går och vankar
Rastlös och disträ
Destruktiva tankar
Så fort du ligger i lä
Vad är det som vränger
Vad är det som vränger
När det svänger så bra
Men inte som det ska
Du tappar glöden så abrupt
Somlig vänskap är så korrupt
Fara, fara, fara
Över berg och dal
Önskedröm och mara
Rädd och sentimental
Vad är det som vränger
Till och med när det svänger
Du måste mist din koll
På alla fula troll
Du kippar efter ljus och luft
På din väg mot ett nytt förnuft
Det finns nånting som skrämmer
Nånting som inte stämmer
Du vet kanske var
Men inte varför skorna klämmer
När hjärtat ömsom stannar
Och slår med dubbla slag
När synerna blir sanna
När du känner dej svag
Känn hur det svänger
Till och med när det vränger
Du går igång på trots
Mot alla tips och odds
Du är på väg mot Här & Nu
Bortom tunneln, där är du

Lyrics translation

Ah, you go and vankar
Restless and distraught
Destructive thoughts
As soon as you
What's up
What's up
When it swings so well
But not as it should
You lose your glow so abruptly
Some friendship is so corrupt
Danger, Danger, Danger
Over mountains and Valley
Pipe dream and mara
Afraid and sentimental
What's up
Even when it swings
You must have lost your eye
On all ugly trolls
You're gasping for light and air
On your way to a new sense
There's something that scares
Something wrong
Maybe you know where
But not why the shoes squeeze
When the heart stops
And strikes with double strokes
When the visions come true
When you feel weak
Feel how it swings
Even when it turns
You go on despite
Against all tips and odds
You are heading towards Here & Now
Beyond the tunnel, there you are