Ola Magnell — Sally och Sonny song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Sally och Sonny" by Ola Magnell.

Lyrics

Sally hon är «sann», hon diggar «poesi»
Sonny sjunger «rock with me
Baby, så får det bli»
Ja det får bli som det blir
När Sonny dricker bir
Då får det bli som det blir
Sally skriver böcker, hon är «kulturell»
Sonny sjunger rock & springer på en smäll
Lördag kväll
Och det får bli som det blir
När Sonny lirar rock
Och dricker Kir
Då får det blir som det blir
Sally hon är mäkta «sann»
Hon är en «äkta» mö
Sonny är en slarvig typ
Från en annan miljö
Hör hur Sonny svär
Sonny är så rå och vulgär
Han kör dollargrin
Och röstar på Fälldin
Fast han är proletär
Sally gör romaner, Sally har «kultur»
Sonny tjänar guld ett tag & floppar ur
Eller hur
Jag menar så kan det gå
När alla vaktar sitt revir
Då får det bli som det blir
Sally, hon är «äkta»
Sally är förtryckt och kväst
Sonny, han har inte ens
Rört dom böcker Sally har läst
Sally får en detaljerad
Nyanserad recension
Sonny är en sensation
För att han slåss och tar sej ton
Ja, Sally får beröm för sin biografi
Sonny söker jobb på ortens industri
Det får bli
Ja, det får bli som det blir
Sally är så skör och skir
Och det får bli som det blir
Sally har ett «budskap»
Sally är så «ren» och «sann»
Sonny sjunger för att han är full
Och för att han är han
Sally Seriös är kultiverad
Även när hon är kär
Sonny Somesånn
Han tänker nästan alltid
Bara på sånt där
Sally skriver böcker, hon är «kulturell»
Sonny, han får spel & river ett hotell
Lördag kväll
Ja, du förstår hur det går
När Sonny lirar rock
Och dricker Kir
Då får det bli som det blir

Lyrics translation

Sally she is "true", she digs " poetry»
Sonny sings " rock With me
Baby, that's it»
Yes it will be as it will be
When Sonny drinks Bob
Then it will be as it will be
Sally writes books, she is " cultural»
Sonny sings rock & runs on a bang
Saturday night
And it will be as it will be
When Sonny plays rock
And drink Kir
Then it will be as it will be
Sally she is mighty " true»
She is a "genuine" mother
Sonny is a sloppy type
From another environment
Hear how Sonny swears
Sonny is so raw and vulgar
He drives the dollar grin
And votes for Fälldin
But he's a proletarian
Sally makes novels, Sally has " Culture»
Sonny earns gold for a while & flops out
Right
I mean that's how it goes
When everyone guards their territory
Then it will be as it will be
Sally, she's real»
Sally is oppressed and choked
Sonny, he hasn't even
Touched them books Sally has read
Sally gets a detailed
Nuanced review
Sonny is a sensation
Because he fights and takes a ton
Yes, Sally gets praise for her biography
Sonny is looking for a job at the local industry
It will be
Yes, it will be as it will be
Sally is so fragile and sheer
And it will be as it will be
Sally has a " message»
Sally is so "clean" and " true»
Sonny sings because he's drunk
And because he is he
Sally serious is cultured
Even when she's in love
Sonny Somesånn
He almost always thinks
Just like that
Sally writes books, she is " cultural»
Sonny, he gets game & river a hotel
Saturday night
Yes, you understand how it goes
When Sonny plays rock
And drink Kir
Then it will be as it will be