Ola Magnell — Rulltrappan song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Rulltrappan" by Ola Magnell.

Lyrics

Rulltrappan rullar
Jag plågas av musik som söver
Varenda tjej, varenda snubbe som har blivit bombad av USA
Dom får mej att vilja ha en massa grejer som jag inte behöver
Och när jag har klöver
Då får dom mej att tjacka grejer jag egentligen inte vill ha
Bilarna bullrar
Genom tunnelbaneträngsel
Går jag in i fel affär i fel kö och försöker va kooool
Jag stångar mej loss och fångas upp i deras dolda stängsel
— detta krämarfängsel
Där hjärnan går i bitar medan läpparna ler som en sol
Fort in i dimman
Min gamle lömske psykiater
Där, bland fjolliga frillor och aphanetjatter och spleen
Blir du en främling för dej själv och fjantar med i en förryckt teater
När dom börjar med later
Då är det dags att dra benet, loser, och lämna ditt vin
Men shåvven är maxad
Och Mammon tvår sina händer
När dom jagar dej från första maj till siste april
Dom suger dej tom, lille vän, innan vinden vänder
— dessa innetrender
Och så den där gamla känslan av att inte duga någonting till
Akta’re brorsan
Både för dom som tiger
Och för dom som babblar och för dom som inte är vad dom verkar va
Dom vill ha dej till sin lakej för sina syften och sina intriger
När din stjärna stiger
När den dalar kraxar olyckskorparna: «Vad var det vi sa»
Andra har paxat
För att kalla sej socialister
Dom säjer «solidaritet» men sprider förbittring och hat
Dom som inte följer deras mallar kallas nihilister
Av vår nye magister
Han kallar sej marxist men låter som en sann moderat
Men jag skiter i mallar
Jag skiter i konstnärsidealen
Det behövs säkert både poesi och propagandamusik
Men dom får mej att känna skuld enligt den puritanska moralen
Världen är galen
Om allting bara blir en förevändning för att älta politik
Men rulltrappan rullar
Och jag plågas av musik som inte märks men söver
Varenda liv, varenda känsla så länge ruljangsen går bra
Dom får dej att vilja ha och vilja ha en massa prylar å klöver
Men vad du behöver
Är en boning i dej själv — det måste man ha
Rulltrappan rullar
Vi torteras av musik som söver
Rulltrappan rullar, dom får oss att vilja ha en massa skit vi inte behöver
Rulltrappan rullar, krossa kapitalet
Vi behöver inga prylar, vi behöver inte skvalet
Men en boning i sej själv måste man ha
Och en boning i mej själv är allt jag vill ha

Lyrics translation

Escalator rollers
I'm tormented by music that lulls
Every girl, every guy that's been bombed by America
They make me want a lot of stuff that I don't need
And when I have Clover
Then they make me tug stuff I don't really want
The cars are noisy
Through subway congestion
Am I going into the wrong deal in the wrong queue and trying to va kooool
I'll stick me loose and get caught up in their Hidden Fences
- this cream confinement
Where the brain goes to pieces while the lips smile like a sun
Fort in the mist
My old sneaky psychiatrist
There, among Sissy frillies and aphanet cats and spleen
Do you become a stranger to yourself and fool around in a drunken theater
When they start with later
Then it's time to pull the leg, loser, and leave your wine
But shåvven is maxed
And Mammon washes his hands
When they hunt you from the first of May to the last of april
They suck you tom, little friend, before the wind turns
- these innetrender
And so that old feeling of not doing anything to
Watch out bro
Both for those who tiger
And for those who babble and for those who aren't what they seem huh
They want you to be their lackey for their purposes and their intrigues
When your star rises
When it falls, the crooks croak: "What did we say»
The other has the paxat
To call himself Socialists
They say "solidarity" but spread resentment and hatred
Those who do not follow their templates are called nihilists
By our new master
He calls himself a marxist but sounds like a true moderate
But I don't give a shit about templates
I don't give a shit about artist ideals
I'm sure you need both poetry and propaganda music
But they make me feel guilty according to Puritan morality
The world is crazy
If everything just becomes a pretext for dwelling on politics
But the escalator is rolling
And I am tormented by music that is not noticeable but lulls
Every life, every feeling as long as the ruljang goes well
They make you want and want a lot of stuff on Clover
But what you need
Is a dwelling in you yourself-it must have
Escalator rollers
We are tortured by music that lulls
The escalator rolls, they make us want a lot of shit we don't need
Escalator rolls, crush capital
We do not need gadgets, we do not need squalene
But a dwelling in himself must have
And a dwelling in myself is all I want