Ola Magnell — Åren går, flöjlarna slår song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Åren går, flöjlarna slår" by Ola Magnell.

Lyrics

Rudolf med röda näsan är visst lite fåfäng
Han hänger sej på mej och säjer visa mej hur man går hem
Jag säjer, Rudolf, gå hem till din fru nu, ditt gamla påhäng
Det finns fler än du här i världen som kommit i kläm
Simson sitter med saxen, luggen är sliten
Fast hela han är en hit får han spader av sin duktige bror
Det han aldrig nånsin fick när han var liten
Vill han ha så mycket mer av Delilah nu sen han blivit stor
Åren går, flöjlarna slår
Jorden dör där gudarna går
Här där kampen ofta står
Mellan «vill» och «borde»
Gråa hår är allt som jag får
Tiden läker alls inga sår
Men den får mej att glömma bort
Hur ont det gjorde
Trendy i trench-coat, hon vet vad som gäller
I förgår hette det progg, nu satsar alla på «rock»
När skocken klippt sin ull och bräker Antingen Eller
Då hävdar Odd, precis som förut, Både Och
Linus har kastat filten med sorg i sitt sinne
Han menar att situationen blivit bisarr
Han blev rånad på sin image så fort den blev inne
Och känner sej lika pantad som sin elgitarr
Åren går, flöjlarna slår
Jorden dör där gudarna går
Här där kampen ofta står
Mellan «vill» och «borde»
Gråa hår är allt som jag får
Tiden läker alls inga sår
Men den får mej att glömma bort
Hur ont det gjorde
Rudolf har rest sej under vårt pratstund
Han sveper sitt glas och håller tal på ett säreget språk
Och så går han medan gänget låtsas avund
Stödd på kryckan, en groupie från en svunnen epok
Åren går, flöjlarna slår
Jorden dör där gudarna går
Här där kampen ofta står
Mellan «vill» och «borde»
Gråa hår är allt som jag får
Tiden läker alls inga sår
Men den får mej att glömma bort
Hur ont det gjorde

Lyrics translation

I hear Rudolph with the Red Nose is a little vain
He hangs on me and says show me how to go home
I say, Rudolf, go home to your wife now, you old ass
There are more people in this world than you
Samson sits with the scissors, the bangs are worn
Even though he's a hit he gets spades from his good brother
What he never ever got when he was a kid
He wants so much more of Delilah now since he's grown up
The years go by, the flutes beat
The earth dies where the gods go
Here where the fight often stands
Between "want" and " should»
Gray hair is all that I get
Time heals no wounds at all
But it makes me forget
How hurt it did
Trendy in trench-coat, she knows what applies
Yesterday it was called progg, now everyone is betting on " rock»
When the flock has cut its wool and either fails or
Then Odd, just like before, claims both
Linus has thrown the blanket with sadness into his mind
He says the situation has become bizarre
He was robbed of his image as soon as it got inside
And feel as pawned as his electric guitar
The years go by, the flutes beat
The earth dies where the gods go
Here where the fight often stands
Between "want" and " should»
Gray hair is all that I get
Time heals no wounds at all
But it makes me forget
How hurt it did
Rudolf has travelled during our chat
He wraps his glass and gives speech in a peculiar language
And so he goes while the gang pretends envy
Leaning on the crutch, a groupie from a bygone era
The years go by, the flutes beat
The earth dies where the gods go
Here where the fight often stands
Between "want" and " should»
Gray hair is all that I get
Time heals no wounds at all
But it makes me forget
How hurt it did