Ola Magnell — Påtalåten song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Påtalåten" by Ola Magnell.

Lyrics

Du har känslan men inte rätta viljan
Att sitta ner och hitta på en visa så fin
Märren ränner hän i sken över tiljan
Bonden studsar upp i sin nya slåttermaskin
Kul, kul, inte sant, men inget intressant
Kommer från din skvatt galna höstack är det sagt
Men fastän stupet är brant så klarar du galant
Språnget över detta jättelika schakt och nätters lätta takt
Men din mamma hon tycker att du slarvar
När du sätter dej och gnolar på en töntig melodi
Gubben far går på åkern och harvar
Han har en rågrak och mustig terminologi
Men jag jag tycker för min del att det inte är stort fel
I att vara lite vilsen i vår nya sköna värld
Många liv står på spel och vill du va hel
Får du sluta kuta runt och snacka strunt och hålla tunt om vad du lärt
Bror står i jorden och påtar
Han tittar upp mot skyn, det ser ut att bli blött
Lillebror lyssnar på låtar
Regn duggar lätt och du tänker förstrött
Så sent som i fjol stod en tupp där och gol
Det fanns vit viol och kor och vackra ängder där du bor
Och det lyste en sol och du kunde bli mol
Tyst av en schysst illusion om att du tror att du blir stor
Men nu står maskiner och schaktar
Blommande äng har blivit avgas och betong
Är det så märkligt om man faktiskt föraktar
Alla korrumpéer med sin pappersjargong
Jag blir snart desperat av att leva i en stat
Uppbyggd av profit och bostadssegregation
Ingen smart demokrat blir så flat och moderat
Som i vår kristna gistna västerländska dollarcivilisation
Men hellre än att äga millioner
Gick du i din barndoms hage bland snår
Och kände valldoft och lockande toner
Från rapphöns, fasaner och bräkande får
Men ditt rastlösa flås och din storstadsneuros
Din magnecyl, ditt gräs och din gamla alkohol
Håller på att ta kål på din vilja av stål
Men även om du vrålar har du inga stålar kvar att nå ditt mål

Lyrics translation

You have the feeling but not the right will
To sit down and make up a show so nice
The mare is shining over the tilja
The farmer bounces up in his new mower
Fun, Fun, not true, but nothing interesting
Coming from your skvatt crazy Haystack Is it said
But even though the precipice is steep you can do it gallantly
The leap over this giant shaft and the light pace of the night
But your mother she thinks you're sloppy
When you put yourself and whine on a dorky tune
The old man's father goes to the field and harrows
He has a rakrak and musty terminology
But I for my part I think it's not big wrong
In being a little lost in our new beautiful world
Many lives are at stake and do you want to be whole
Can you stop shitting around talking nonsense and keeping thin about what you learned
Brother stands in the Earth and pounces
He looks up at the sky, it looks to be wet
Little brother listens to songs
Rain drips easily and you think diffusely
Just last year a rooster stood there and crowed
There were white violets and cows and beautiful meadows where you live
And it shone a sun and you could become moles
Quiet by a nice illusion that you think you'll grow up
But now there are machines and shafts
Flowering meadow has become exhaust and concrete
Is it so strange if you actually despise
All the corrupts with their paper jargon
I'll soon be desperate to live in a state
Built up by profit and housing segregation
No smart Democrat gets so flat and moderate
As in our Christian gistna Western dollarcivilization
But rather than owning millions
Did you walk in the thicket of your childhood
And felt the scent of valldoft and alluring tones
From partridges, pheasants and bleating sheep
But your restless skin and your big city neurosis
Your magnecyl, your weed and your old alcohol
Is about to kill your will of steel
But even if you roar you have no money left to reach your goal