Ola Magnell — Produktiv lättja song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Produktiv lättja" by Ola Magnell.

Lyrics

Känn hur det knycker och kränger i vagn och i lok
Ingen gör min av det än men nånting är på tok
Moln är på ingång, man säjer att turen är vår
Allt jag förmår är att klamra mej fast på mitt spår
Jorden har vandrat ett varv
När jag skymtar ett blänk
Och stjärnorna faller
Som stoft av en felande länk
Vem orkar höra prognoser när himlen är blå
Kursen är rak men du låter dej lockas ändå
Vem orkar minnas om natten var grym eller ljuv
Och att den du låst ute smög in i en dröm som en tjuv
När jorden har vandrat ett varv
Genom dunkel och blänk
Och stjärnorna faller
Som stoft av en felande länk
Tellus, din axel är sned men din jord är så skön
När jag förnimmer en doft av den sjunkande ön
Luther har lärt oss att gneta men det vi vill ha
Är så profant att vi glömt att vi inte mår bra
Jorden har vandrat ett varv
När jag fångar ett blänk
Och stjärnorna faller
Som stoft av en felande länk
Trän som har bråttom passerar en trött vagabond
Tåget och mänskorna tär på hans dagdrömsförstånd
Är det mot Karon jag sitter på vakt och på spänn
Kommer jag fram då ska jag aldrig synda igen
När jorden har vandrat ett varv
Genom dimmor och blänk
Och stjärnorna faller
Som stoft av en felande länk

Lyrics translation

Feel how it creaks and creeps in the wagon and in locomotives
Nobody's making mine out of it yet but something's wrong
Clouds are coming, you say the tour is ours
All I can do is cling to my trail
The Earth has wandered a lap
When I see a glare
And the stars fall
As dust of a missing link
Who can hear forecasts when the sky is blue
The course is straight but you let yourself be attracted anyway
Who can remember if the night was cruel or sweet
And that the one you locked out sneaked into a dream like a thief
When the Earth has wandered a lap
Through obscurity and glare
And the stars fall
As dust of a missing link
Tellus, your shoulder is crooked, but your Earth is so beautiful
When I sense a scent of the sinking island
Luther has taught us to gnet but what we want
Is so profane that we forgot that we are not feeling well
The Earth has wandered a lap
When I catch a glare
And the stars fall
As dust of a missing link
Trees in a hurry pass a tired vagabond
The train and the people are eating away at his daydream state
Is it against Karon I sit on guard and on Buckle
If I get there I'll never sin again
When the Earth has wandered a lap
Through fog and glare
And the stars fall
As dust of a missing link