Ola Magnell — Populisthambo song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Populisthambo" by Ola Magnell.

Lyrics

I Härjedalen
Blir man sverigegalen
Och så lycklig som man kan bli
Fast fäbon är trång av trollfolk
Och svarta skyar drar förbi
Ja, vintern är kall och sträng
Men man har ju alltid sin fantasi
Att gömma sej uti
Och drömma sej så fri
Uti
Och bara hålla takten
När Näcken har supit ner sej
Och käringa bara hojtar och står i
Då tar jag fram en sprucken fela
Och spelar skjortan av en melodi
När alla har retat upp sej
På statsministerns lurendrejeri
Då drar jag ner min jalusi
Och blir så fri
Och skiter i
Vem som har makten
För jag är så populistisk
Och fullifan som ett litet bi
När länsman tittar in och bjudar
På en pris ur sitt etui
Då blir jag full av energi
Och skuttar ut i vebon efter Eau de Vie
Om fjärdingsman blir putt
Tar jag en trudelutt
Och skuttar ut
En tur i trakten
Ja, i Härjedalen
Blir man full och galen
Här finns ingen stress och apati
Här skiter man i
Om Jemtland är republik eller monarki
Och när alla
Har retat galla
På varåen är min filosofi
Att man ska ta sitt handklaver
Och spela hela livet ut
Och stampa takten

Lyrics translation

In Härjedalen
Are you going to Sweden
And as happy as you can be
But the herd is crowded with trolls
And black skies are passing by
Yes, winter is cold and severe
But you always have your imagination
Hiding out
And dream yourself so free
Uti
And just keep the pace
When the nose has drunk down
And she just shouts and stands in
Then I'll bring out a cracked fela
And plays the shirt of a melody
When everyone has teased me
At the Prime Minister's scam
Then I pull down my roller shutter
And become so free
And don't give a shit
Who has the power
Because I'm so populist
And fullifan like a little bee
When länsman looks in and invites
On a prize out of his case
Then I'll be full of energy
And scutters out into vebon after Eau de Vie
If the Butterfly Man becomes putt
Do I take a trudelutt
And shoots out
A tour of the neighborhood
Yes, in Härjedalen
You get drunk and crazy
Here there is no stress and apathy
Here you go man
If Jemtland is a republic or monarchy
And when all
Has angered bile
In varåen is my philosophy
That you should take your handclaver
And play all life
And stomp the pace