Ola Magnell — Odd song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Odd" by Ola Magnell.

Lyrics

Karriären är gen
För var och en i kupén
Ja, den är rak som en pendelräls
Odd är tyngd av vintern
Och av byråkratin
Men framför allt av sin fårskinnspäls
Han känner sej mest
Som en objuden gäst
Mitt i människoförakt och antikommunism
Här är det kutym
Att bära samma kostym
Och säja sej slå vakt om individualism
Å Valium
Han badar i kallsvett och känner sej dum
Valium jum jum
Odd går inte lugn
I sitt eget vardagsrum
Han driver omkring
Bland förgängliga ting
Överallt är ett liv och ett kiv
Det är tämligen känt
Att han är intelligent
Men har trubbel med sitt känsloliv
Han sticker in huvet
Truligt och kluvet
I varuhus och hall, klippotek och boutique
För Odd är det tufft
Han kippar efter luft
Varje gång han möter dessa människors blick
Å Valium
Han badar i kallsvett och känner sej dum
Valium jum jum
Odd går inte lugn
I sitt eget vardagsrum
Expediterna, dom
Låtsas ingenting om
När Odd försöker få kontakt
Och fina frun i kön
Kör om med sina brön
Och sitt omedvetna mansförakt
Går hon före i kön
På grund av sitt kön
Har hon förkörsrätt
Är hon sne på sin lott
Och vad är det som gör
Att hennes kärringhumör
Alltid riktar sej mot Odd
Som inte gjort henne nåt?
Å Valium
Han badar i kallsvett och känner sej dum
Valium jum jum
Odd går inte lugn
I sitt eget vardagsrum
En blasé attaché
Far hem till fru och diné
Och labrador och pool och groggfåtölj
Individernas vakt
Mot nivelleringens makt
Har alla samma attachéportfölj
Odd har varken nån stil
Eller klassprofil
Men betalar åtminstone lika mycket skatt
Som dessa ämbetshjon
Med sin snorkiga ton
Men vad det gäller plattityder
Ja, då faller han platt
Å Valium
Han badar i kallsvett och känner sej dum
Valium jum jum
Odd går inte lugn
I sitt eget vardagsrum

Lyrics translation

Career is gen
For each in the passenger compartment
Yes, it is straight as a pendulum rail
Odd is the weight of winter
And by the bureaucracy
But above all of his sheepskin coat
He knows himself the most
As an uninvited guest
In the midst of disdain and anti-communism
Here it is customary
To wear the same suit
And say beware of individualism
Oh Valium
He bathes in cold sweat and feels stupid
Valium jum jum
Odd does not go calm
In his own living room
He's drifting
Among corruptible things
Everywhere is a life and a quarrel
It's fairly well known
He is intelligent
But has trouble with his emotional life
He's sticking his head in
Truligt and chipped
In department stores and hall, klippotek and boutique
For Odd it's tough
He's gasping for air
Every time he meets their eyes
Oh Valium
He bathes in cold sweat and feels stupid
Valium jum jum
Odd does not go calm
In his own living room
The clerks, dom
Pretend nothing about
When Odd tries to make contact
And nice wife in sex
Go back with your brothers
And his unconscious male act
Is she ahead of the line
Because of their sex
Does she have a right of way
Is she sne on his lot
And what is it that does
That her bitch mood
Always targeting Odd
Who didn't do anything to her?
Oh Valium
He bathes in cold sweat and feels stupid
Valium jum jum
Odd does not go calm
In his own living room
A blasé attaché
Father home to wife and diné
And labrador and pool and grog chair
The guard of the individuals
Against the power of leveling
Have all the same attaché portfolio
Odd has no style
Or class profile
But pay at least as much tax
Like these officials
With its snotty tone
But as for platitudes
Well, then he falls flat
Oh Valium
He bathes in cold sweat and feels stupid
Valium jum jum
Odd does not go calm
In his own living room