Ola Magnell — Nya Perspektiv song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Nya Perspektiv" by Ola Magnell.

Lyrics

När du tappat alla fästen och kontakter
Och blir varse ditt förödda kapital
När du rusat blint och hamnat på din akter
Och sörjer dina svikna ideal
När du saknar dina vänner och garanter
Och står mol allena på din piedestal
I en skock av illojala gratulanter
Som väntar sej att du ska hålla tal
Och när du inte längre har nån chans att vända
Och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv
Ja det är då, först då som saker börjar hända
Å det är då som du kan börja skönja nya perspektiv
När de vägar där du går blir allt för glatta
Sen du lockats ut på livets hala is
När du känner att din tanke börjar fatta
Att du aldrig kommer till nåt paradis
När du inte längre känner dej så säker
På att Vänern inte flyter till Paris
Och när hundarna omkring dej står och bräker
Och din farsa står och ropar på polis
Och när du inte längre har nån chans att vända
Och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv
Ja det är då, först då som saker börjar hända
Å det är då som du kan börja skönja nya perspektiv
När de svarta molnen siktats över haven
Och du inte väntar precis nåt vanligt rusk
Medan Mussolini vänder sej i graven
För att Mogens har blivit fälld för skattefusk
När Sven Stolpe får Das Kapital i läxa
Och en Ivar för ett stunsigt temperament
När Donny Osmond låtit muschen växa
Och har blivit vald till Norges president
Och när de inte längre har nån chans att vända
Och har tappat sista tråden till sitt trygga gamla liv
Ja det är då, först då som saker börjar hända
Å det är då som de kan börja skönja nya perspektiv

Lyrics translation

When you lost all fasteners and connectors
And be aware of your devastated capital
When you've rushed blindly and ended up on your Stern
And mourn your failed ideals
When you miss your friends and guarantors
And do moles alone stand on your pedestal
In a gaggle of disloyal congratulators
Waiting for you to give a speech
And when you no longer have a chance to turn around
And have lost the last thread to your safe old life
Yes it is then, only then that things start to happen
Oh that's when you can start to discern new perspectives
When the roads where you go everything becomes too slippery
After you've been lured out on the slippery ice of life
When you feel that your thought is beginning to grasp
That you'll never come to paradise
When you no longer feel so confident
On that the Vänern does not flow to Paris
And when the dogs around you are standing and bleating
And your dad's calling the police
And when you no longer have a chance to turn around
And have lost the last thread to your safe old life
Yes it is then, only then that things start to happen
Oh that's when you can start to discern new perspectives
When the black clouds are sighted over the seas
And you're not exactly waiting for something out of the ordinary
While Mussolini turns himself into the grave
Because Mogens has been convicted of tax evasion
When Sven Stolpe receives Das Capital in homework
And an Ivar for a stunned temperament
When Donny Osmond let the mouse grow
And has been elected president of Norway
And when they no longer have a chance to turn
And has lost the last thread to his safe old life
Yes it is then, only then that things start to happen
Oh that's when they can begin to discern new perspectives