Ola Magnell — Molande Blues song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Molande Blues" by Ola Magnell.

Lyrics

Gamle månen står i ny
För en mossig vagabond
Som är trött så han kan spy
Och fruktar starkt för sitt förstånd
Man andas in, man andas bly
Man måste fly från detta svavelos
Ändå var väl allt okej
Om jag slapp höra denna molande blues
Jag gråter i min kvart
Medan regnet öser ner
Skyn var grå, så blev den svart
Och det är skumt vartän jag ser
Jag hoppas regnet sköljer bort
Min tristess och detta läbbiga mos
Jag hoppas gråten spolar rent
I min kanal från denna molande blues
Och jag sover hela dan
Och är vaken natten lång
Det är släckt i hela stan
Men tomten sjunger sång på sång
Med tarmen full av marsipan
Öl och ålborg, gin och julgiftjuice
Kaggen står i åtti hörn
Och stompar komp i denna molande blues
Men så skiner solen in
Och man undrar: Vad står på
Nyper chockad i sitt skinn
Och gör sej redo för att gå
Men tällifånfan säjer: ring, ring
Hallå där, inte smita din kos
Kaffekokarn säjer: poff
Och jag förbannar denna molande blues
Ja, mitt varv är jämt på topp
Liksom Essingeledens trafik
Jag tar min tolfte kaffekopp
Och pulsen råkar i panik
Ska jag ta livets sista hopp
Ska jag få spatt och ta en överdos
För att äntligen bli kool
Och för att slippa denna molande blues
Men jag tog mitt pick och pack
För att slippa bli förförd
Ja, jag tog en trick och stack
Innan jag blev överkörd
Eller fick en ny attack
Sjuk av längtan till min nyponros
Inte blev jag fri förstås
— Allraminst från denna molande blues

Lyrics translation

Old Moon standing in New
For a mossy vagabond
Who is tired so he can puke
And fear for their understanding
You breathe in, you breathe lead
One must escape from this sulfur nose
Still everything was okay
If I didn't hear this nagging blues
I cry in my quarter
While the rain pours down
The sky was gray, so it turned black
And it's weird where I look
I hope the rain washes away
My boredom and this luscious mos
I hope the cry flushes clean
In my channel from this nagging blues
And I sleep all day
And is awake the night long
It's out all over town
But the plot sings song on song
With the gut full of marzipan
Beer and Aalborg, gin and Christmas poison juice
The keg stands in eighty corners
And stomp comp in this nagging blues
But then the sun shines in
And you wonder, what's going on
Pinching shocked in his skin
And get ready to go
But the devil says: ring, ring
Hey, don't run away from your cow
Coffee maker says: poof
And I curse this nagging blues
Yeah, my lap is always on top
Like Essingeledens traffic
I'll have my twelfth coffee cup
And the pulse is panicking
Should I take life's last hope
You want me to take a spat and OD
To finally become kool
And to avoid this nagging blues
But I took my pick and pack
To avoid being seduced
Yeah, I took a trick and left
Before I got run over
Or got another attack
Sick of longing for my rose hips
I didn't get free of course
- Allraminst from this nagging blues