Ola Magnell — Man ska vara två song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Man ska vara två" by Ola Magnell.

Lyrics

Man ska vara två
Inte färre än så
Nä, inte färre än två
Om man nu måste va få
Det är så lätt att förstå
Att man ska vara två
För om man inte vill bli blå

Ska man vara två!
Bara ensam gå
Och få gå på tå
Det är comme-il-faut
Men knappast på min nivå
Att få må så
Nä, tablå och ridå!
Då är det bättre med två
Åh, nå då så
Ska man väl vara två!
Och jag mår bra för två
Om du mår bra också
Av att dansen trå
Som den ene av två
Men av att ensam gå
Blir man i förtid grå
Säj, är det inte så
Ändå
Att man ska vara två?
Apropå två
Då och då
Vill man ta en eller två
Men helst inte bordeaux
Då får man allt stå på
(Och man blir ganska rå)
Det får man allt påstå
Ja, man blir svår att rå på
Och förstå och nå
Om man tar fler än två
Men alltså:
Tar man fler än tolv och tjoar hallå
När man går hem till sin vrå
Då är det bäst å va två!

Lyrics translation

One should be two
No fewer than that
Nah, no fewer than two
If you have to get
It's so easy to understand
That one should be two
Because if you don't want to turn blue
Then
You're supposed to be two!
Just alone go
And get on tiptoe
It's comme-il-faut
But hardly at my level
To feel that way
Nah, Tableau and curtain!
Then it's better with two
Oh, well then
You're supposed to be two!
And I'm fine for two
If you feel good too
In that dance trå
Like one of two
But of alone walking
Do you prematurely turn gray
Say, isn't that so
Still
That one should be two?
Speaking of two
Every now and then
Do you want to take one or two
But preferably not bordeaux
Then you have to do everything
(And one gets pretty raw)
You have to say that
Yeah, you get hard to handle
And understand and reach
If you take more than two
But:
If you take more than 12 people and shit Hey
When you go home to your corner
Then it's best for two!