Ola Magnell — Malvina utan mörker song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Malvina utan mörker" by Ola Magnell.

Lyrics

Malvina, havet brinner när det skymmer
Och sköljer över askan av bekymmer
Över livets vassa kanter, över agg och sympatier
Och brustna hjärtans domedagsfobier
Malvina, utan mörker över djup och svarta vatten
Såg vi aldrig stjärnorna om natten
Malvina, diset sveper över fjärden
Och barn som föddes frysande till världen
Din kyss är sval och blå ibland som vinden i schersminen
Och röd ibland som hettan från kaminen
Malvina, utan molnen inga blixtar genom natten
Och inget djup i glädjen under skratten
Malvina, snart ska frosten täcka marken
När snön har kysst en ros farväl i parken
Då går jag dej till mötes som ett hav mot karga stränder
Och värmer dina frysande små händer
Malvina, utan vinter ingen rimfrost över spåren
Och ingen trotsig vintergäck om våren
Malvina, utan mörker över djup och svarta vatten
Såg vi aldrig stjärnorna om natten

Lyrics translation

Malvina, the sea burns when it obscures
And washes over the ashes of troubles
Over the sharp edges of life, over grudges and sympathies
And broken heart doomsday phobias
Malvina, without darkness over depths and black waters
Did we never see the stars at night
Malvina, the haze sweeps over the Bay
And children who were born freezing to the world
Your kiss is cool and blue sometimes like the wind in schersminen
And red sometimes like the heat from the stove
Malvina, without the clouds no lightning through the night
And no depth in the joy under the laughter
Malvina, soon the frost will cover the ground
When the snow has kissed a rose farewell in the park
Then I'll meet you like a sea towards barren beaches
And warms your freezing little hands
Malvina, without winter no Rime over the tracks
And no defiant winter gauntlet about spring
Malvina, without darkness over depths and black waters
Did we never see the stars at night