Ola Magnell — Lyckans länder song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Lyckans länder" by Ola Magnell.

Lyrics

Vila vingen
Blås där den ömmar
Nu när ingen
Stör dina drömmar
Vind i västan
Långt från din kära
Älska nästan
Den du har nära
Flyg en liten bit i sänder
Du är du vad som än händer
En och annan motvind vänder
På din väg mot lyckans länder
Lång, lång väntan
Sol i din tårflod
Ler mot gläntan
Svalkar ditt svårmod
Vila vingen
Blås där den ömmar
Nu när ingen
Stör dina drömmar
Flyg en liten bit i sänder
Du är du vad som än händer
En och annan motvind vänder
På din väg mot lyckans länder

Lyrics translation

Rest the wing
Blow where it hurts
Now that no one
Disturb your dreams
Wind in the West
Far from your dear
Love almost
It is close
Fly a little at a time
You are you whatever happens
One and the other headwind turns
On your way to the lands of happiness
Long, long wait
Sun in your tear River
Smiling at the Glade
Cool your sadness
Rest the wing
Blow where it hurts
Now that no one
Disturb your dreams
Fly a little at a time
You are you whatever happens
One and the other headwind turns
On your way to the lands of happiness