Ola Magnell — Lyckan Kommer Ju En Dag song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Lyckan Kommer Ju En Dag" by Ola Magnell.

Lyrics

Om jag sjöng en enkel sång med lilla dej i knät
Skulle det va gulligt då
Om jag sa tre rara ord varenda gång du grät
Skulle det bli bättre så
Allting ordnar sej perfekt om du ger honom en kyss
Ja, det var visst så dom sjöng i min transistor helt nyss
Och när solen sjunker, sjunger jag om frihet och strid
Och min flydda ungdoms tid
Om du inte går och grubblar när det känns så fel
Kommer lyckan ju en dag
Ödet rår man inte på, allting är som ett spel
Sån är livets hårda lag
Men små sånger hjälper både mot tristess och mot gråt
Lyckans vägar kan man ändå inte göra nåt åt
Men om man tar det som det kommer, det är så uppenbart klart
Fixar allting till sej snart
När din vän har sagt farväl till dej och vandrat sta
Mot den stora kärleken
Ska du inte fälla tårar, allt ska bli så bra
Mellan er en gång igen
Om du bara ler och tittar passionerat mot den
Du har kär kanhända han en gång blir din hjärtevän
Om du bara drömmer sött och glömmer alla besvär
Får du nog en miljonär

Lyrics translation

If I sang a simple song with little you on my lap
Would that be cute
If I said three sweet words every time you cried
Would it be better that way
Everything will work out perfectly if you give him a kiss
Yeah, that's how they sang in my transistor just now
And when the sun sets, I sing about freedom and battle
And the time of my past youth
If you don't mind when it feels so wrong
Will happiness one day
Fate is not at stake, everything is like a game
That's the hard law of life
But small songs help both against boredom and against crying
There's nothing you can do about it anyway
But if you take it as it comes, it is so obviously clear
Fix everything for yourself soon
When your friend has said goodbye to you and walked sta
The love
Aren't you going to shed tears, everything's going to be so good
You once again
If you just smile and look passionately at it
You're in love maybe he'll be your heart friend once
If you just dream sweetly and forget about all the inconvenience
I think you'll get a millionaire