Ola Magnell — lucifer song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "lucifer" by Ola Magnell.

Lyrics

Det klämtar till i drömmen
Och det klappar på min port
Jag far upp, mina dimmor är kompakta
Jag hör ekot av mitt vrål
Mitt hjärta bultar hårt och fort
Men min klocka tickar alldeles för sakta
Och det tiltar vilt och spränger
Efter nattens bombangrepp
Och jag nojar mej med bilderna från festen
Ena stunden är det nästan
Som man fått en lidnersk knäpp
Andra stunden kommer Belsebub, den besten
Och min fönsterruta skallrar
Av ett ständigt motordån
Är det bombplan, det låter så på brummet
Sista taggen gör en looping
Glöden landar mitt på tån
Planet störtar mot en vägg i vardagsrummet
Och ridån går ner för paus
Under bifall från en hop
Som bär med sej smärtan ut ur fadershuset
Just när allting börjat flyta
Drar dom ner dej i sin grop
Innan du har hunnit vänja dej vid ljuset
Och demonen i min mara
Som jag gnytt och ylat mot
Står och lurar bakom dörren i tamburen
Han finge gärna leva
Som en lycklig idiot
I naturen som dom andra vilda djuren
Han har lärt mej att gå undan
Och att känna självförakt
För att jag var feg trots goda föresatser
Han har lärt mej att förneka
Den jag är och det jag sagt
Och att droga ner mej mot smärtor och strapatser
Och en stjärna börjar blekna
Nästa dag har börjat gry
En av dessa dagar som jag får försaka
Ändå vill jag inte smita
Ändå vill jag inte fly
Om jag inte vet att jag kan fly tillbaka
För det är väl här det händer
Det är här jag har mitt liv
Sörgårn brann för längesen och tyst är tuppen
Och det är här jag måste
Bli mej själv och så förbli
Om jag så ska falla ner och dö på kuppen

Lyrics translation

It tolls in the dream
And it claps on my gate
I Father up, my mists are compact
I hear the echo of my roar
My heart is pounding hard and fast
But my watch is ticking way too slowly
And it tilts wildly and blasts
After the night bombing
And I'm not messing with the pictures from the party
One moment it's almost
Like a Lidner nut
The second hour comes Belshebub, The Beast
And my window pane rattles
Of a constant engine loan
Is it bomber, it sounds so on the brummet
Last tag doing a looping
The glow lands in the middle of the toe
The plane plunges against a wall in the living room
And the curtain goes down for pause
Under acclaim from a crowd
Carrying the pain out of the father's House
Just when everything started flowing
Do they drag you into their pit
Before you get used to the light
And the demon in my mara
That I whined and howled at
Standing and lurking behind the door in the Tambour
He was happy to live
Like a lucky idiot
In nature like the other wild animals
He taught me to walk away
And to feel self loathing
Because I was a coward despite good intentions
He taught me to deny
Who I am and what I said
And to drug me down against pain and hardship
And a star begins to fade
The next day has begun gry
One of these days I get to forsake
Still I don't want to run away
Yet I do not want to escape
Unless I know I can escape back
Because this is where it happens isn't it
This is where I have my life
Sörgårn burned a long time ago and quiet is the Rooster
And this is where I have to
Become Me Myself and so remain
If I'm going to fall down and die on the coup