Ola Magnell — Lieman song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Lieman" by Ola Magnell.

Lyrics

Sent i december när kokongen är välvd
Över dis och över drömmar i kras
Då trampar jag omkring
Och tycker synd om mej själv
Och varenda liten stig är av glas
Sent i december ett besked i telefon
Om en ängel som fallit igen
Med livet framför sej
Varför faller dom ifrån
Jag har inget svar att ge till min vän
Lieman, ingen kan ser var han går
Vänd och gå tillbaka
Främmande lieman, utan att lämna nåt spår
Lieman, ingen ser vem han slår
Han tar våra bästa
Bekämpar dom inifrån, i deras bästa år
Mitt under blommande vår
Sent i december med duellen på distans
Och en dröm som blivit frusen och fadd
Jag trampar runt i modd
Och räknar får i min skans
Med alla minnena på lit de parade
Sent i december när kokongen är välvd
Över dis och över drömmar i kras
Då trampar jag omkring
Och tycker synd om mej själv
Och varenda liten stig är av glas
Sent i december faller snö till min tröst
En tyst och stilla hymn för en vän
Sekunder av sabbat
Och en klump i mitt bröst
Genom skogen kommer dånet igen
Lieman, ingen kan ser var han går
Vänd och gå tillbaka
Främmande lieman, utan att lämna nåt spår
Lieman, ingen ser vem han slår
Han tar våra bästa
Bekämpar dom inifrån, i deras bästa år
Mitt under blommande vår

Lyrics translation

Late december when the cocoon is arched
Over haze and over Dreams in kras
Then I'll step around
And feel sorry for myself
And every little path is glass
Late december a message on the phone
About an angel who has fallen again
With life ahead of him
Why do they fall away
I have no answer to give to my friend
Reaper, no one can see where he goes
Turn around and go back
Strange Reaper, without leaving a trace
Reaper, no one can see who he's hitting
He takes our best
Fighting them from within, in their prime
In the middle of flowering spring
Late december with the duel remotely
And a dream that has been frozen and insipid
I step around in modd
And counting sheep in my sconce
With all the memories on lit they paired
Late december when the cocoon is arched
Over haze and over Dreams in kras
Then I'll step around
And feel sorry for myself
And every little path is glass
Late in december snow falls to my comfort
A quiet hymn for a friend
Seconds of Sabbath
And a lump in my breast
Through the forest comes the roar again
Reaper, no one can see where he goes
Turn around and go back
Strange Reaper, without leaving a trace
Reaper, no one can see who he's hitting
He takes our best
Fighting them from within, in their prime
In the middle of flowering spring