Ola Magnell — Kärlek song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kärlek" by Ola Magnell.

Lyrics

Fridens far han slädar och drar
Bultar på och väntar på svar
Det finns barn men ingen är snäll
Strid och gnäll i fridens tjäll
Dom behöver kärlek
Mycke mycke kärlek
Dom behöver kärlek
Där det finns kärlek
Finns det många snälla barn
Fridens mor hon snurrar och snor
Skurar golv och gnuggar och gnor
Åt fru Sipp som är bjäbbig och tvär
Käften går och rösten skär
Hon behöver kärlek
Mycke mycke kärlek
Hon behöver kärlek
Där det finns kärlek
Finns det många snälla barn
Hack i häl
Muck eller gräl
Tiden har en taggig ton
Spänner du av
Ställer man krav
På att du ska
Hacka i dej
Packa i dej
Uppdämd aversion
Na na na na…
Strid och gnäll i fridens tjäll
Klagar mest
Klarar sej bäst
Livet får en taggig ton
När du lugnt
Vill tala till punkt
Får du plötsligt
Hacka i dej
Packa i dej
Uppdämd aversion
Ingen tar reson
Fridens bror tog släden och for
Hem till citys näbbar och klor
Sund och trind sen han tagit en paus
Hos onkel Knut och faster Kaos
Han behöver kärlek
Mycke mycke kärlek
Han behöver kärlek
Mycke mycke kärlek
Hon behöver kärlek
Dom behöver kärlek
Vi behöver kärlek
Där det finns kärlek
Finns det många snälla barn
Kärlek, kärlek…

Lyrics translation

Father of peace he sledges and drags
Pounding on and waiting for answers
There are children but no one is kind
Fight and whine in peace
They need love
Very much love
They need love
Where there is love
Are there many kind children
Mother of peace she spins and snot
Scrubs floors and rubs and gnaws
Ate Mrs Sipp who is ferocious and cross
The jaw goes and the voice cuts
She needs love
Very much love
She needs love
Where there is love
Are there many kind children
Notch in heel
Muck or quarrel
Time has a prickly tone
Are you straining
Make demands
The
Chop in you
Pack up
Pent up aversion
Na na na na…
Fight and whine in peace
Complain the most
Can do the best
Life gets a prickly tone
When you
Want to finish
Do you suddenly get
Chop in you
Pack up
Pent up aversion
Nobody makes sense
The brother of peace took the sleigh and went
Home to city's beaks and claws
Healthy and plump since he took a break
Uncle Knut and aunt Kaos
He needs love
Very much love
He needs love
Very much love
She needs love
They need love
We need love
Where there is love
Are there many kind children
Love, love…