Ola Magnell — Korn och timotej song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Korn och timotej" by Ola Magnell.

Lyrics

Korn och timotej
Vilken flummig grej
Ta det cool om allt är upp och ner
Trubbel med din tjej
Dröm dej bort med mej
Men det tjänar inget till att gråta mer
Färden, den är hård
Mot vår kyrkogård
Samma färd men inte samma tur
Nån behöver vård
Nån ett blues-ackord
Ännu en vårt stöd att ta sej ur
Har du börjat tänka på
Att sluta tända på
Verkligheten så
Att du måste gå
Till din egen vrå
För att träffa nån
Som vill förstå
Och lyssna på
Dina ord en timma eller två
Korn och timotej
Dröm dej bort med mej
Vakna upp och säg mej vad du ser
Världen, den är hård
Knäpp ett blues-ackord
Men det tjänar inget till att gråta mer

Lyrics translation

Barley and Timothy
What a flabby thing
Take it cool if everything is upside down
Trouble with your girl
Dream Away With Me
But there's no point in crying anymore
The ride, it's hard
Towards our cemetery
Same ride but not the same ride
Someone needs care
Someone a blues chord
Another our support to get out
Have you started to think about
To stop turning on
Reality so
That you have to go
To your own nook
To meet someone
Who wants to understand
And listen to
Your words an hour or two
Barley and Timothy
Dream Away With Me
Wake up and tell me what you see
The world, it's tough
Snap a blues chord
But there's no point in crying anymore