Ola Magnell — Kliff song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kliff" by Ola Magnell.

Lyrics

Det är bara genom dimmor som jag går
Det är alltid dagen efter
Och nästan alltid lika långt till vår
Inga golv är riktigt plana där jag står
Och ingen verkar bry sej riktigt om
Hur man i själva verket mår
Så det är bara å gå på som förut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det är bara å stå på och se ut
Som om man glömt varifrån man kom
Men om det finns en enda gud
Som är värd sitt namn
Då för han mej i hamn
Om jag går på grund
Men om man sjunker har man i och för sej
Haft en och annan liten flummig stund
Det är bara genom tårar som jag ser
Att hela bandet flyr till landet
Genom mina bullriga kvarter
Och jag ligger ofta sömnlös där och ber
Att jag ska får nån bra idé
Om hur man ändrar det som sker
Så det är bara å gå på som förut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det är bara å stå på och se ut
Som om man glömt varifrån man kom
Men om det finns en enda gud
Som är värd sitt namn
För han mej i hamn
Om jag går på grund
Men om man sjunker har man i och för sej
Haft en och annan liten flummig stund
Det är bara genom tårar som jag ser
Att hela bandet flyr till landet
Genom mina bullriga kvarter
Och jag ligger ofta sömnlös där och ber
Att jag ska få nån bra idé
Om hur man ändrar det som sker
Så det är bara å gå på som förut
Och inte stanna eller se sej om
Ja, det är bara å stå på och se ut
Som om man glömt varifrån man kom
Men om det finns en enda gud
Som är värd sitt namn
För han mej i hamn
Om jag går på grund
Men om man sjunker har man i och för sej
Haft en och annan liten flummig stund

Lyrics translation

It's only through mists that I go
It's always the day after
And almost always as far to ours
No floors are really flat where I stand
And no one seems to care
How to actually feel
So it's just going on like before
And don't stop or look around
Yeah, it's just stand on and look
Like you forgot where you came from
But if there is one God
Who is worthy of his name
Then he brings me to Port
If I run aground
But if you sink you have in and for yourself
Had a few moments
It's only through tears that I see
That the whole band is running to the country
Through my noisy neighborhoods
And I often lie sleepless there praying
I'm gonna get a good idea
How to change what is happening
So it's just going on like before
And don't stop or look around
Yeah, it's just stand on and look
Like you forgot where you came from
But if there is one God
Who is worthy of his name
He's bringing me to Port
If I run aground
But if you sink you have in and for yourself
Had a few moments
It's only through tears that I see
That the whole band is running to the country
Through my noisy neighborhoods
And I often lie sleepless there praying
I'm gonna get a good idea
How to change what is happening
So it's just going on like before
And don't stop or look around
Yeah, it's just stand on and look
Like you forgot where you came from
But if there is one God
Who is worthy of his name
He's bringing me to Port
If I run aground
But if you sink you have in and for yourself
Had a few moments