Ola Magnell — Kathy's sång song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kathy's sång" by Ola Magnell.

Lyrics

Hör jag sorl av stilla regn
Varmt och mjukt i melodin
Faller regnet vid mitt hägn
Från min gömda sinnesvrå
Genom ögats sköra glas
Ser jag bortom blöta stråk
Till platser dit mitt hjärta dras
Min blick är bortvänd och diffus
Min tanke finns hos dej, min vän
Den smeker dej i drömmens rus
Och kysser dej när du vaknar igen
Och en sång jag skrev blev inte gjord
Orden blev ett splittrat stim
Jag kan inte tro på ord
Som böjs och töjs till tomma rim
Så kommer tvivlet där jag går
Bort från allt som var sant tills nu
Utan tro och utan mål
Men finns nån sanning är det du
Och i en vilsen regndroppsväv
Av små stigar som försvann
Ser jag bilden av mitt liv
Dej förutan blev den sann

Lyrics translation

Do I hear the murmur of still rain
Warm and soft in the melody
Does the rain fall at my fence
From my hidden mind corner
Through the fragile glass
Do I see beyond wet strings
To places where my heart is drawn
My gaze is turned away and diffuse
My thought is with you, my friend
It caresses you in the rush of dreams
And you kiss when you wake up again
And a song I wrote was not made
The words became a divided school
I can't believe words
Which are bent and stretched into empty rhymes
So comes the doubt where I go
Away from everything that was true until now
Without faith and without goals
But if there's any truth it's you
And in a lost raindrop weave
Of small paths that disappeared
Do I see the picture of my life
But it came true