Ola Magnell — Höstkänning song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Höstkänning" by Ola Magnell.

Lyrics

Vind och vättar tassar tätt omkring mej
Skuggor smyger längs en esplanad
Ny för en som söker ro för sin grej
Över stopen, över bokens blad
Än en gång, i regnet, får jag se dej
Lösas upp i vimlet — som en fe
Skymningsdofter glömda vill du ge mej
Och allt gott vår jord har kvar att ge
Motorvägen dunkar i mitt öra
Skalda skira sånger ska man göra
Vid de vilda gräsen, under träden
Som ännu får liv av moder jord
Svep din gamla duffel tätt omkring dej
Minns en fläkt av ljung och ljumma bad
Men nog finns det också här nånting, säj
Som har blommat i din döda stad
Ljuset flyr och natten kommer till oss
Skymda världar som har trängt sej på
Dämpar oss en tid och vad dom vill oss
Ska vi nog så småningom förstå
Kampen står i dej i samma veva
Andra slåss för rätten att få leva
I sitt land och så den gula säden
Som ännu ger liv åt moder jord
Fly i natten, lyktans ljus förför dej
Och vår tids sirener har förstått
Att du också dras till ljud som stör dej
Och förnekar livet som du fått
Men en tanklös min, ett antytt smicker
Splittrar dej och mej åt tusen håll
Eller är det vinet som vi dricker
Bubblan steg och sprack, godnatt mitt troll
Du kan få min glömda sång att gråta
Du kan få min döda sträng att låta
Längs den långa, mödosamma vägen
Som är kvar att gå på moder jord

Lyrics translation

Wind and gobble paws tightly around me
Shadows sneak along an esplanade
New for one who seeks peace for his thing
Over the stop, over the leaves of the book
Once again, in the rain, I'll see you
Dissolve in the crowd - like a fairy
Twilight scents forgotten do you want to give me
And all the good our Earth has left to give
The highway is pounding in my ear
Skald sheer songs to do
At the wild grasses, under the trees
Still alive by Mother Earth
Wrap your old duffel tightly around you
Recall a fan of Heather and lukewarm baths
But I think there's something here too, säj
Who has blossomed in your dead city
The light escapes and the night comes to us
Cover up worlds that have penetrated
Subdues us for a time and what they want us
Should we eventually understand
The fight is in you at the same time
Others fight for the right to live
In his land and sow the yellow grain
Who still gives life to Mother Earth
Escape in the night, the light of the lantern seduces you
And the sirens of our time have understood
That you too are drawn to sounds that disturb you
And deny the life that you received
But a thoughtless face, a hint of flattery
Split you and me in a thousand directions
Or is it the wine that we drink
The bubble rose and burst, good night my troll
You can make my forgotten song Cry
You can make my dead string sound
Along the long, laborious path
Who is left to walk on Mother Earth