Ola Magnell — Grodperspektiv song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Grodperspektiv" by Ola Magnell.

Lyrics

Efter klättergrodans mått
Har jag fattat och förstått
Är man blott en källa till irritation
I en klättergrodas liv
Är det blott en effektiv
Prestation
Som räknas utan all pardon
Om man är försynt och snäll
Är man alltför speciell
Och får rådet att bli tuff och ta sej ton
Blir man därför karsk och gäll
Via grodans kvack och gnäll
Är det en potentiell
Demonstration
Nå, det sägs att allting snett
I sinom tid ska bli förträngt
Och att bara glada minnen ska bli kvar
Det känns trösterikt och rätt
När allt man gör blir helt förvrängt
Och får duga som en hoppfull kommentar
På hans stolta företag
Härskar ordning, flit och lag
Är man svag
Är man en underlig figur
I sin egen glada håg
Är han en snitsig pedagog
Men jag blir bara låg
Av detta klätterdjur
Och han gnor och snor och tror
Att vår värld är hans kontor
Med sitt allestädes lämpliga förnuft
Innan hjärnan går i kvav
Flyr jag ur grodans grav
Utan känslan av
Att vara mer än luft
Nå, det sägs att allting snett
I sinom tid ska bli förträngt
Och att bara glada minnen ska bli kvar
Det känns trösterikt och rätt
När allt man gör blir helt förvrängt
Och får duga som en hoppfull kommentar

Lyrics translation

By the size of the climbing frog
Have I understood
Are you just a source of irritation
In the life of a climbing frog
Is it only an effective one
Performance
That counts without all pardon
If you're modest and kind
Are you too special
And get the advice to be tough and take a ton
So you become karsk and shrill
Via the Frog's quack and whining
Is it a potential
Demonstration
Well, it is said that everything is crooked
In due time to be repressed
And that only happy memories will remain
It feels comforting and right
When everything you do becomes completely distorted
And will have to do as a hopeful comment
At his proud company
Rules order, diligence and law
Are you weak
Is a man a strange figure
In his own happy mind
Is he a clever educator
But I just get low
Of this climbing animal
And he gnaws and snot and believes
That our world is his office
With its ubiquitous appropriate sense
Before the brain goes into sultry
Am I running out of the Frog's grave
Without the feeling of
To be more than air
Well, it is said that everything is crooked
In due time to be repressed
And that only happy memories will remain
It feels comforting and right
When everything you do becomes completely distorted
And will have to do as a hopeful comment