Ola Magnell — Fan på väggen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Fan på väggen" by Ola Magnell.

Lyrics

Vit skit faller, vintern är här
Det är nåt fel på snön
Kan det vara ryssen som inte bara står
På andra sidan Östersjön
Skrik i natten, ångestbröl
Från en domedagsbasun
Köp revolver, rebellernas brigad
Håller på att bli brun
Måla fan på väggen
Om jag fattat det rätt
Då kan vi lika gärna
Spela rysk roulett
Storebror ser dej bryta mot en ny lag
Och få ont i din själ
Hjärnorna ruttnar i en videovärld
Barnen ignoreras ihjäl
Tjacka skyddsrum, missiler är på gång
Helvetets port står på glänt
Fingret på en sensor, datorn tar vid
Satan är intelligent
Måla fan på väggen
Om jag fattat det rätt
Då kan vi lika gärna
Spela rysk roulett
Svarta strålar, justitiemord
Helt utan hedersbegrepp
Lullar vi omkring som förgiftade möss
På ett sjunkande skepp
Smartast vinner, staten är korrupt
Själv är bästa dräng
Snuva dom snälla, sparka på dom små
Och sjung en liten svart refräng
Och måla fan på väggen
Om jag fattat det rätt
Då kan vi lika gärna
Spela rysk roulett

Lyrics translation

White shit falls, winter is here
There's something wrong with the snow
Could it be the Russian who just doesn't stand
On the other side of the Baltic Sea
Scream in the night, anxiety disorder
From a doomsday trumpet
Buy revolver, rebel brigade
About to turn brown
Paint the fan on the wall
If I get it right
Then we might as well
Play Russian roulette
Big Brother sees you breaking a new law
And get evil in your soul
The brains are rotting in a video world
The children are ignored to death
Tjacka shelters, missiles are on the way
The gate of hell is ajar
The finger on a sensor, the computer takes at
Satan is intelligent
Paint the fan on the wall
If I get it right
Then we might as well
Play Russian roulette
Black Rays, miscarriage of Justice
Completely devoid of any concept of Honor
Are we lulling around like poisoned mice
On a sinking ship
Smartest wins, the state is corrupt
Self is best farmhand
Sniff them please, kick the little ones
And sing a little black chorus
And paint the fan on the wall
If I get it right
Then we might as well
Play Russian roulette