Ola Magnell — Europaväg 66 song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Europaväg 66" by Ola Magnell.

Lyrics

Trottoaren är trång
Varje kö är för lång
Det är hett hett hetsigt i stan
Vi har snott och vi har flängt
Systemet är stängt
Jag går tomhänt över Karlaplan
Det finns bir i din bil
Du gränslar en fil
En och annan verkar perplex
Vi står på, vi kör i vind
På väg mot Röda Grind
Och Europaväg 66
Det är kvavt, det är hett
Vi dryper av svett
Med suffletten blir det inga problem
Vinden blåser bort mitt agg
Jag tänder dej en tagg
För att kyla ner ditt nervsystem
När musiken vill dö
Vill jag byta miljö
Det måste va en sund reflex
Jag är på väg med Vera Lind
I bil mot Röda Grind
Och Europaväg 66
Framme vid Hornstull
Verkar vägen full
Av snutar
Bil bil, Kungens Kurva
Väntar på dej
Stilla flyter stan
Från en karavan
Som tutar
Men nu går den fri
Och här kommer vi
Hej hej hej
Din radio har fnatt
Visst osar det katt
Jag sitter här och nynnar en sång
Om att tiden är förbi
När jag kände mej fri
Vid havet och en solnedgång
Jag river av en bers
Och minns en kontrovers
Om Gud och rock’n’rollkomplex
På väg mot Röda Grind
Och vårens gröna lind
På Europaväg 66
Näktergal och gök
Får och kor och ök
Och stutar
Där går snuvor
För där finns ett gäng timotej
Där går inte Mårten Gås
Men där finns både mås
Och trutar
Där finns lugn och ro
Är det där jag vill bo
Nej nej nej
För tillåmed där
Finns förgiftade bär
Inte för att det spelar nån roll
När man sitter i en spärr
Och stirrar på en märr
I Storebrors poliskontroll
Naturen är skön
Men blåsan är grön
Och promillehalten 0,66
Så vi kom till Röda Grind
I regn och knixig vind
Du på din Hermes
Och jag på min Rex
Så ta och lär av denna pärs
När du flänger kors och tvärs
Ge fan i Tempos bers
När råddan minns en kontrovers
Håll dej då till Pommac och kex
Sensmoralen av allt
Är att aldrig sippa malt
På Europaväg 66

Lyrics translation

The pavement is cramped
Every queue is too long
It's hot hot hot in town
We stole and we flanged
The system is closed
I walk empty handed over Karlaplan
There's Bob in your car
You Border a file
One and the other seems perplex
We're on, we're in the wind
On the way to the Red Gate
And European Road 66
It's stuffy, it's hot
We're dripping sweat
With the hood there will be no problems
The wind blows away my grudges
I'll light you a tag
To cool down your nervous system
When the music wants to die
Do I want to change the environment
It must be a sound reflex
I'm on my way with Vera Lind
In car against Red Gate
And European Road 66
At Hornstull
Does the road seem full
Of cops
Car Car, King's curve
Waiting for you
Still flowing town
From a caravan
Honking
But now it goes free
And here we come
Hey hey hey
Your radio has gone off
Sure it's a cat
I'm sitting here humming a song
That the time has passed
When I felt free
By the sea and a sunset
I'm tearing off a bers
And remember a controversy
About God and rock'n'roll complex
On the way to the Red Gate
And the spring green Linden
On European Route 66
Nightingale and Cuckoo
Sheep and cows and desert
And steers
There goes the sniffles
Because there's a bunch of Timothy
There goes the Marten Goose
But there are both gull
And sniffs
There is peace and quiet
Is that where I want to live
No no no
For allowedwith there
Are there poisoned berries
Not that it matters
When sitting in a latch
And staring at a mare
In Big Brother police control
Nature is beautiful
But the bladder is green
And the ratio of 0,66
So we got to the Red Gate
In rain and tricky wind
You on your Hermes
And me on my Rex
So take and learn from this ordeal
When you flutter crisscross
Fuck Tempos bers
When the council remembers a controversy
Then stick to Pommac and biscuits
The moral of everything
Is to never sip malt
On European Route 66