Ola Magnell — Dimman igen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Dimman igen" by Ola Magnell.

Lyrics

Än finns det tid för en sång innan solen går ner
Jag ville nånting med min dag men jag minns inte mer
Ibland är det svårast att själv bli sin närmaste vän
Det verkar som jag är på väg in i dimman igen
Än är jag nykter och drömsk mellan tårpil och al
Än är jag full och förlorad i Karons lokal
Jag blev aldrig vuxen och fri som en man ibland män
Det verkar som jag är på väg in i dimman igen
Ett barn kliver av på stationen
Ingen där, ingen väntande bil
Fast huset är tomt är det fullt av förbud
Men den sorgen är alltför subtil
Barndomens tilja ska vittra till jord för ett frö
Kramat av frosten och barnet som viskar adjö
Myllan ska vattnas med tårar men jag har på känn
Att färden ibland måste gå genom dimman igen
Jag stod där vid porten till dikten
Men var aldrig välkommen in
Och när jag tog rocken och gick sa en främling
«Den där rocken är inte din»
Men än finns det tid för en sång innan solen går ner
Jag ville nånting med min dag men jag kan inte mer
Bida din tid och din gryning för timman är sen
Och det verkar som jag är på väg in i dimman igen

Lyrics translation

Yet there is time for a song before the sun goes down
I wanted something with my day but I don't remember anymore
Sometimes it is most difficult to become your closest friend yourself
Looks like I'm going back into the fog
Yet I am sober and dreamy between weeping willow and al
I'm still drunk and lost in Karon's room
I never became an adult and free as a man sometimes men
Looks like I'm going back into the fog
A child gets off at the station
No one there, no waiting car
Though the house is empty it is full of prohibitions
But that grief is too subtle
Childhood tilja will wither to soil for a seed
Hugged by the frost and the child whispering goodbye
The soil should be watered with tears but I have a feeling
That the journey sometimes has to go through the fog again
I stood there at the gate of the poem
But never be welcome in
And when I took my coat and went a stranger said
"That coat isn't yours»
But yet there is time for a song before the sun goes down
I wanted something with my day but I can't do it anymore
Bide your time and your dawn for the hour is late
And it seems like I'm heading into the fog again